Remorázové

Zpod sněhu a ledu vyrazí remoráz v oblaku páry a jeho tělo pulzuje vnitřním ohněm. Ze zátylku tohoto tvora se vzdouvají dvě křídlovité ploutve a jeho široká tlama přetéká ježatými zuby.

Arktičtí predátoři. Remorázové žijí v arktickém podnebí, loví losy, lední medvědy a ostatní tvory, kteří s nimi sdílí teritorium. Nesnáší teplé počasí. Navykli si na zimu generováním výhňovitého horka ve svých tělech. Když remoráz loví, zahrabe se hluboko pod sníh a led a číhá na slabé otřesy od tvora, který se pohybuje nad ním. Zatímco je schovaný pod ledem a sněhem, může snížit teplotu svého těla, aby nerozpustilo jeho úkryt.

Mladí remorázové. Mraziví obři lovci hledají v ledových pustinách remorázova hnízda a vejce. Obři si cení mladých remorázů, kteří se dají cvičit od vylíhnutí, aby plnili rozkazy a strážili obří ledové citadely. Na rozdíl od dospělých remorázů, kteří své oběti polykají v celku, mladí své oběti hryžou.

Mladý remoráz
Velká obluda, bez přesvědčení
Obranné číslo 14 (přirozená zbroj)
Životy 93 (11k10 + 33)
Rychlost 6 sáhů, hrabání 4 sáhy
 • SIL18 (+4)
 • OBR13 (+1)
 • ODL17 (+3)
 • INT3 (-4)
 • MDR10 (+0)
 • CHA4 (-3)
Imunity vůči zraněním chladná, ohnivá
Smysly vidění ve tmě 12 sáhů, citlivost na otřesy 12 sáhů, pasivní Vnímání 10
Jazyky
Nebezpečnost 5 (1 800 ZK)

Žhavé tělo. Tvor, který se dotkne remoráze nebo ho zasáhne útokem na blízko ze vzdálenosti do 1 sáhu, utrpí ohnivé zranění 7 (2k6).

Akce

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +6 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 20 (3k10 + 4) plus ohnivé zranění 7 (2k6).

Remoráz
Obrovská obluda, bez přesvědčení
Obranné číslo 17 (přirozená zbroj)
Životy 195 (17k12 + 85)
Rychlost 6 sáhů, hrabání 4 sáhy
 • SIL24 (+7)
 • OBR13 (+1)
 • ODL21 (+5)
 • INT4 (-3)
 • MDR10 (+0)
 • CHA5 (-3)
Imunity vůči zraněním chladná, ohnivá
Smysly vidění ve tmě 12 sáhů, citlivost na otřesy 12 sáhů, pasivní Vnímání 10
Jazyky
Nebezpečnost 11 (7 200 ZK)

Žhavé tělo. Tvor, který se dotkne remoráze nebo ho zasáhne útokem na blízko ze vzdálenosti do 1 sáhu, utrpí ohnivé zranění 10 (3k6).

Akce

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +11 k zásahu, dosah 2 sáhy, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 40 (6k10 + 7) plus ohnivé zranění 10 (3k6). Je-li cílem tvor, je uchvácený (SO úniku je 17). Dokud toto uchvácení neskončí, cíl je zadržený a remoráz nemůže kousnout jiný cíl.

Spolknutí. Remoráz zaútočí jednou kousnutím proti Střednímu či menšímu tvorovi, kterého uchvacuje. Pokud útok zasáhne, daný tvor utrpí zranění z kousnutí a je spolknut a uchvácení skončí. Zatímco je tvor spolknutý, je slepý a zadržený, má úplný kryt proti útokům a ostatním účinkům vně remoráze a na začátku každého remorázova tahu utrpí kyselinové zranění 21 (6k6).

Utrpí-li remoráz zranění 30 či více v jediném tahu od spolknutého tvora, musí uspět v záchranném hodu na Odolnost se SO 15 na konci daného tahu, jinak vyzvrací všechny spolknuté tvory a ti dopadnou do lehu na místo do 2 sáhů od remoráze. Pokud remoráz zemře, spolknutý tvor jím přestane být zadržený a může uniknout z mrtvoly použitím 3 sáhů pohybu, přičemž remoráze opustí v leže.