Lamie

Zpustošená pouštní velkoměsta a hrobky zapomenutých monarchů tvoří dokonalá doupata pro zlé lamie. Tyto dekadentní nestvůry si berou, co bylo zapomenuto a dělají si z toho sídlo své požitkářské vlády, přičemž se obklopují pochlebovači. Lamie se spoléhají na šakalodlaky, kterým zadávají různé úkoly. Posílají je přes pustiny, aby zajali otroky nebo ukradli poklady karavanám, táborům či vesnicím. Když šakalodlaci útočí, zahalují se magií lamie.

Lamie má nádherně humanoidní vrchní část těla, která přechází do podoby silného čtyřnohého lva. Její hrozivé černé drápy vypovídají o její predátorské povaze, stejně jako její hlad po mučení a mase humanoidů.

Tyrani z potěšení. Lamie si vyzdobují svá útočiště ozdobami ukradenými procházejícím karavanám a pak je ještě víc zvýrazňují pomocí magie, kdy iluzí maskují rozklad. Dech beroucí zahrady, jemně zdobená apartmá a početní otroci vypadají v doupěti divně vzhledem k jeho odlehlosti a zborcenosti.

Lamie oslabuje mysli nepřátel pomocí opojného dotyku a dělá je náchylnější na její očarovací kouzla a zotročení. Ti, kteří jsou okouzleni kouzlem úkol, se staví proti sobě v propracovaných soutěžích pro lamiino obveselení.

Pyšní predátoři. Lamie se stále horlivě snaží získat větší bohatství a více otroků. K sledování svého panství používá vodní tůň či zrcadlo ve spojení s kouzlem sledování. Tuto schopnost používá k dohlížení na obchodní trasy a blízké osady, nebo k vyhledání předmětů a tvorů, ve kterých má zalíbení.

Lamie milerády vyhledávají dobrodruhy s čistým srdcem, aby je svedly a zkazily ke zlu, a vychutnávají si zánik jejich ctnosti. Pomocí magie vábí potenciální oběti do svých doupat a spoléhají na iluzi a své poddané, že chytnou nešťastné protivníky. Lamie si však nade vše cení krásy a síly. Vězeň, kterého ocení jako nedostatečného, se stane hlavním chodem strašlivé hostiny, nebo je propuštěn, aby zemřel při bloudění pustinami.

Pokud lamie mají otroky, se kterými mohou čelit svým nepřátelům, bojují jen okrajově a mohou-li, tak protivníka svádí pomocí magie. Lamie, která je zatlačena do boje na blízko, se v něm nikdy dlouho nezdrží. Pomocí svých drápů a dýky rve maso na kusy a pak uteče pryč do bezpečí.

Graz'ztovi poskoci. Démonický pán Graz‘zt tvoří lamie ze svých smrtelných služebníků a uděluje jim nesmrtelnost na oplátku za ohromnou sílu a přísahu věrnosti. Graz‘zt občas pověřuje lamie, aby hlídaly místa, která jsou pro něj důležitá, ale lamie v jeho službách zůstávají svobodné, aby šířily své zlo, jak se jim hodí.

Lamie
Velká obluda, chaotické zlo
Obranné číslo 13 (přirozená zbroj)
Životy 97 (13k10 + 26)
Rychlost 6 sáhů
  • SIL16 (+3)
  • OBR13 (+1)
  • ODL15 (+2)
  • INT14 (+2)
  • MDR15 (+2)
  • CHA16 (+3)
Dovednosti Klamání +7, Nenápadnost +3, Vhled +4
Smysly vidění ve tmě 12 sáhů, pasivní Vnímání 12
Jazyky démonština, obecná řeč
Nebezpečnost 4 (1 100 ZK)

Přirozené sesílání kouzel. Lamiina přirozená sesílací vlastnost je Charisma (SO záchrany kouzla je 13). Umí přirozeně sesílat následující kouzla, jež od ní nevyžadují žádné surovinové složky:

Libovolně: přestrojení (jakákoliv humanoidní podoba), velký obraz

3/den každé: sledování, sugesce, zmam osobu, zrcadlový obraz

1/den: úkol

Akce

Vícenásobný útok. Lamie zaútočí dvakrát: jednou drápy a jednou dýkou, nebo Opojným dotykem.

Drápy. Útok na blízko zbraní: +5 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Sečné zranění 14 (2k10 + 3).

Dýka. Útok na blízko zbraní: +5 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 5 (1k4 + 3).

Opojný dotyk. Útok na blízko kouzlem: +5 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden tvor. Zásah: Cíl je magicky proklet na 1 hodinu. Dokud kletba neskončí, cíl má nevýhodu k záchranným hodům na Moudrost a všechna ověření vlastností.