Gryk

Červovitý gryk vyčkává schovaný, splývající se skalnatým povrchem jeskyní, ve kterých pobývá. Jen když se přiblíží kořist, vztyčí se, dá najevo svůj hlad rozevřením čtyř ostnatých chapadel a klovne zobákem.

Pasivní predátoři. Gryci loví zřídka. Místo toho vláčí svá pružná těla na místa, kde pravidelně prochází tvorové. Skrývají se mimo dohled mezi kamenitými úlomky a štěrkem, zalézají do nor, děr či štěrbin, vylézají na římsy, nebo se obtáčí kolem stalaktitů, ze kterých se spouští na nic netušící kořist. Gryk žere prakticky cokoliv, co se hýbe, kromě ostatních gryků. Zacílí nejbližší kořist, uchvátí spadeného tvora chapadly a odtáhne si ho sníst o samotě.

Toulaví útočníci ze zálohy. Gryci setrvávají v oblasti, dokud se nesmrsknou zásoby potravy, zpravidla kvůli tomu, že si vnímající tvorové uvědomí jejich přítomnost a naplánují alternativní trasy kolem jejich doupat. Když je v Temných říších kořist roztroušená, putují gryci na povrch, kde loví v divočině, číhají na stromech či skalních římsách. Smečku gryků často vede nejlépe živený jedinec, přerostlý alfasamec, kolem něhož se ostatní shromažďují.

Kořist ze zabíjení. Časem se v doupatech gryků nastřádá odhozené jmění z inteligentních kořistí a zkušení průvodci vědí, jak je najít. Průzkumníci Temných říší někdy uzavírají trasy vedoucí do doupat gryků, aby je vyhladověli a pak se zmocnili bohatství po obětech těchto ohavných tvorů.

Alfagryk
Velká obluda, neutrální
Obranné číslo 18 (přirozená zbroj)
Životy 75 (10k10 + 20)
Rychlost 6 sáhů, šplhání 6 sáhů
 • SIL18 (+4)
 • OBR16 (+3)
 • ODL15 (+2)
 • INT4 (-3)
 • MDR14 (+2)
 • CHA9 (-1)
Odolání vůči zraněním bodná, drtivá a sečná z nemagických útoků
Smysly vidění ve tmě 12 sáhů, pasivní Vnímání 12
Jazyky
Nebezpečnost 7 (2 900 ZK)

Kamenné maskování. Gryk má výhodu k ověřením Obratnosti (Nenápadnosti) při schovávání ve skalnatém terénu.

Akce

Vícenásobný útok. Gryk zaútočí dvakrát: jednou ocasem a jednou chapadly. Pokud gryk zasáhne svými chapadly, může zaútočit jednou zobákem proti stejnému cíli.

Ocas. Útok na blízko zbraní: +7 k zásahu, dosah 2 sáhy, jeden cíl. Zásah: Drtivé zranění 11 (2k6 + 4).

Chapadla. Útok na blízko zbraní: +7 k zásahu, dosah 2 sáhy, jeden cíl. Zásah: Sečné zranění 22 (4k8 + 4).

Zobák. Útok na blízko zbraní: +7 k zásahu, dosah 2 sáhy, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 13 (2k8 + 4).

Gryk
Střední obluda, neutrální
Obranné číslo 14 (přirozená zbroj)
Životy 27 (6k8)
Rychlost 6 sáhů, šplhání 6 sáhů
 • SIL14 (+2)
 • OBR14 (+2)
 • ODL15 (+0)
 • INT3 (-4)
 • MDR14 (+2)
 • CHA5 (-3)
Odolání vůči zraněním bodná, drtivá a sečná z nemagických útoků
Smysly vidění ve tmě 12 sáhů, pasivní Vnímání 12
Jazyky
Nebezpečnost 2 (450 ZK)

Kamenné maskování. Gryk má výhodu k ověřením Obratnosti (Nenápadnosti) při schovávání ve skalnatém terénu.

Akce

Vícenásobný útok. Gryk zaútočí jednou chapadly. Pokud gryk tímto útokem zasáhne, může zaútočit jednou zobákem proti stejnému cíli.

Chapadla. Útok na blízko zbraní: +4 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Sečné zranění 9 (2k6 + 2).

Zobák. Útok na blízko zbraní: +4 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 5 (1k6 + 2).