Lykantropové

Lykantropie, jedna z nejdávnějších a nejobávanějších kleteb ze všech, dokáže přeměnit i toho nejcivilizovanějšího humanoida v plenící zvíře. Tvor prokletý lykantropií vypadá ve své přirozené humanoidní podobě jako obvykle. Avšak postupem času mnozí lykantropové získávají rysy, které připomínají jejich zvířecí podobu. V oné zvířecí podobě lykantrop připomíná silnou verzi normálního zvířete. Při důkladné prohlídce jeho oči vyzařují slabou jiskru nepřirozené inteligence a ve tmě mohou svítit.

Zlí lykantropové se schovávají mezi normálními obyvateli a v noci povstávají ve zvířecí podobě, kdy rozsévají teror a krveprolití, obzvlášť za úplňku. Dobří lykantropové jsou samotářští a mezi ostatními civilizovanými tvory je jim nepříjemně. Často žijí sami v divočině daleko od vesnic a měst.

Kletba lykantropie. Humanoidní tvor se může nakazit lykantropií poté, co ho zraní lykantrop, nebo pokud jeden či oba jeho rodiče jsou lykantropové. Kouzlo sejmi kletbu umí odstranit kletbu lykantropie, ale toho, kdo se už jako lykantrop narodí, lze zprostit kletby jen kouzlem přání.

Lykantrop buď svojí kletbě odolává, nebo ji přijme. Pokud jí odolává, uchovává si své normální přesvědčení a osobnost, zatímco je v humanoidní podobě. Žije svůj život jako dříve a své zuřivé zvířecí pudy si uchovává v hlubokém nitru. Ale když vyjde úplněk, kletba se stane příliš silnou, než aby se jí dalo odolat. Přemění jedince ve zvířecí podobu — nebo ve strašlivou hybridní podobu, která kombinuje zvířecí a humanoidní rysy. Když měsíce ubude, tvor může zvíře ve svém nitru opět ovládat. Události své přeměny si prokletý tvor nemusí pamatovat, zvlášť pokud si není vědom svého stavu, i když tyto vzpomínky lykantropa často straší jako krvavé sny.

Někteří jedinci nevidí smysl s kletbou zápasit a přijmou, čím jsou. Časem získají zkušenosti a naučí se ovládat schopnost tvarozměny, čímž na sebe mohou brát zvířecí nebo hybridní podobu libovolně. Většina lykantropů, kteří přijmou svou zvířecí povahu, podlehnou krvežíznivosti a stanou se zlými, oportunistickými tvory, kteří se živí slabými.

Varianta: Nelidští lykantropové

Statistiky uvedené v této části předpokládají, že základním tvorem je člověk. Můžeš je ale použít i k uvedení nelidských lykantropů. Nelidskému lykantropovi přidáš hodnověrnost tak, že mu umožníš si ponechat jeden či více jeho humanoidních rasových rysů. Například elfí vlkodlak může mít rys Vílí původ.

Kancodlak

Kancodlaci jsou nevrlí a vulgární bijci. Jako humanoidi jsou zavalití a svalnatí, s krátkými, tuhými chlupy. Ve své humanoidní a hybridní podobě používají těžké zbraně, zatímco v hybridní či zvířecí podobě mají ničivý útok svými kly, kterými pářou a rozšiřují svou kletbu. Kancodlak nedělá žádný rozdíl, koho nakazí. Líbí se mu fakt, že čím víc jeho obětí odolává kletbě, tím zuřivější a divočejší se stanou.

Kancodlaci žijí v malých rodinných skupinách ve vzdálených lesních oblastech. Staví si chatrné boudy, nebo bydlí v jeskyních. Jsou nedůvěřiví vůči cizincům, ale občas uzavírají spojenectví s orky.

Krysodlak

Krysodlaci jsou lstiví lykantropové s úskočnou, lakomou osobností. V humanoidní podobě jsou šlachovití a nervózní, s tenkými chlupy a těkavýma očima. V humanoidní a hybridní podobě upřednostňují lehké zbraně a přepadávání ze zálohy než boj ve smečce. I když krysodlak umí škaredě kousnout ve své krysí podobě, používá tuto podobu hlavně pro nenápadný průnik a únik než boj.

Krysodlačí klan funguje velmi podobně jako zlodějský cech a předávají svou kletbu jen těm, kdo se chtějí do klanu přidat. Krysodlaci, kteří jsou prokleti nešťastnou náhodou nebo se vymknou kontrole klanu, jsou rychle uloveni a zabiti.

Krysodlačí klany se nalézají napříč městskou civilizací. Často sídlí ve sklepeních a katakombách. Běžně se vyskytují v kanálech pod hlavními městy a berou tyto podzemní oblasti za svá loviště. Mezi krysodlaky běžně žijí krysy a obří krysy.

Medvědodlak

Medvědodlaci jsou mocní lykantropové, kteří jsou schopni tlumit svou nestvůrnou povahu a zapuzovat své násilnické pudy. V humanoidí podobě jsou velcí, svalnatí a pokrytí chlupy stejné barvy jako srst jejich medvědí podoby. Medvědodlak je od přírody samotář. Bojí se, co by se mohlo stát nevinným tvorům kolem něj, když ho přemůže jeho zvířecí povaha.

Když se medvědodlak přemění, naroste do enormní velikosti a mlátí kolem sebe zbraněmi nebo drápy. Bojuje s medvědí zuřivostí, i když i ve své zvířecí podobě se vyhýbá kousání, aby nepředal svou kletbu. Medvědodlak obvykle předává lykantropii jen na vybrané společníky či učně. S novým lykantropem pak tráví čas, aby mu pomohl přijmout a ovládnout kletbu.

Medvědodlaci jsou osamělí tvorové, kteří ve svém teritoriu působí jako strážci. Ochraňují zvířata a rostliny před humanoidy i nestvůrami. Přestože většina medvědodlaků má dobré přesvědčení, někteří jsou do puntíku stejně zlí jako ostatní lykantropové.

Tygrodlak

Tygrodlaci jsou draví lovci a válečníci s nadutou a zhýčkanou povahou. V humanoidní podobě jsou mrštní a hladce svalnatí. Jsou nadprůměrně vysocí a úzkostlivě upravení. Ve zvířecí a hybridní podobě narostou do enormní velikosti, ale pokud mohou, bojují ve své noblesnější humanoidní podobě. Neradi předávají svou kletbu, protože každý nový tygrodlak znamená soutěž o teritorium a kořist.

Tygrodlaci žijí v džunglích na okraji humanoidní civilizace. Za obchodem či zábavou cestují do izolovaných osad. Žijí a loví sami nebo v malých rodinných skupinách.

Vlkodlak

Vlkodlak je divoký predátor. Ve své humanoidní podobě má zbystřené smysly, vášnivou povahu a sklon jíst polosyrové maso. Ve vlčí podobě je to hrůzostrašný predátor, ale ve své hybridní podobě je ještě mnohem hroznější — srstnaté a dobře stavěné humanoidní tělo je nahoře zakončeno žravou vlčí hlavou. Vlkodlak může v hybridní podobě držet zbraně, ale raději trhá nepřátele na kusy svými mocnými drápy a kousáním.

Většina vlkodlaků prchá z civilizovaných území nedlouho poté, co se nakazí. Ti, kteří odolávají kletbě, se bojí, co se stane, když zůstanou mezi přáteli a rodinou. Ti, kteří kletbu přijmou, se bojí odhalení a důsledků svých vražedných skutků. V divočině vlkodlaci utváří smečky, které obsahují i vlky a líté vlky.

Hráčské postavy jako lykantropové

Postava, která se stane lykantropem, si uchová své statistiky, kromě věcí uvedených pro konkrétní typ lykantropa. V nehumanoidní podobě postava získá lykantropovy rychlosti, imunity vůči zraněním, rysy a akce, které nezahrnují vybavení. Postava je zdatná s lykantropovými přirozenými útoky, například kousnutím a drápy, které způsobují zranění, jak je uvedeno v lykantropových statistikách. Ve zvířecí podobě postava nemůže mluvit.

Humanoid zasažený útokem, jenž obnáší kletbu lykantropie, musí uspět v záchranném hodu na Odolnost (SO je 8 + lykantropův zdatnostní bonus + lykantropova oprava Odolnosti), jinak se stane prokletý. Pokud postava kletbu přijme, její přesvědčení se změní na to, které je uvedeno u lykantropa. PJ může rozhodnout, že po změně přesvědčení přejde postava pod kontrolu PJ, dokud se nezprostí kletby lykantropie.

Následující informace platí pro konkrétní lykantropy.

Kancodlak. Postava získá Sílu 17, není-li už její hodnota vyšší, a zatímco je v kančí nebo hybridní podobě, tak i bonus +1 k OČ (z přirozené zbroje). Hody na útok a zranění pro přírodní zbraně jsou založeny na Síle.

Krysodlak. Postava získá Obratnost 15, není-li už její hodnota vyšší. Hody na útok a zranění pro kousnutí jsou založeny na Síle, nebo Obratnosti, podle toho, co má postava vyšší.

Medvědodlak. Postava získá Sílu 19, není-li už její hodnota vyšší, a zatímco je v medvědí nebo hybridní podobě, tak i bonus +1 k OČ (z přirozené zbroje). Hody na útok a zranění pro přírodní zbraně jsou založeny na Síle.

Tygrodlak. Postava získá Sílu 17, není-li už její hodnota vyšší. Hody na útok a zranění pro přírodní zbraně jsou založeny na Síle. SO pro rys Strhnutí je roven 8 + zdatnostní bonus postavy + oprava Síly.

Vlkodlak. Postava získá Sílu 15, není-li už její hodnota vyšší, a zatímco je ve vlčí nebo hybridní podobě, tak i bonus +1 k OČ (z přirozené zbroje). Hody na útok a zranění pro přírodní zbraně jsou založeny na Síle.

Kancodlak
Střední humanoid (člověk, tvaroměnec), neutrální zlo
Obranné číslo 10 v humanoidní podobě, 11 (přirozená zbroj) v kančí nebo hybridní podobě
Životy 78 (12k8 + 24)
Rychlost 6 sáhů (8 sáhů v kančí podobě)
 • SIL17 (+3)
 • OBR10 (+0)
 • ODL15 (+2)
 • INT10 (+0)
 • MDR11 (+0)
 • CHA8 (-1)
Dovednosti Vnímání +2
Imunity vůči zraněním bodná, drtivá a sečná z nemagických útoků, kromě stříbrných zbraní
Smysly pasivní Vnímání 12
Jazyky obecná řeč (v kančí podobě nemůže mluvit)
Nebezpečnost 4 (1 100 ZK)

Tvaroměnec. Kancodlak se může pomocí své akce proměnit v kančího humanoidního hybrida či v kance, nebo zpět do své skutečné podoby, kterou je humanoid. Jeho statistiky, kromě jeho OČ, jsou v každé podobě stejné. Vybavení, které drží nebo nese, se nepřemění. Pokud zemře, navrátí se do své skutečné podoby.

Zteč (jen v kančí nebo hybridní podobě). Pokud se kancodlak pohne aspoň o 3 sáhy přímo k cíli a pak ho ve stejném tahu zasáhne svými kly, cíl utrpí dodatečné sečné zranění 7 (2k6). Je-li cílem tvor, musí uspět v záchranném hodu na Sílu se SO 13, jinak je sražen k zemi.

Neúprosnost (obnovení po krátkém či důkladném odpočinku). Pokud kancodlak utrpí zranění 14 či méně, které sníží jeho životy na 0, sníží se jeho životy místo toho na 1.

Akce

Vícenásobný útok (jen v humanoidní či hybridní podobě). Klancodlak zaútočí dvakrát, z čehož jen jednou to může být jeho kly.

Palice (jen v humanoidní či hybridní podobě). Útok na blízko zbraní: +5 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Drtivé zranění 10 (2k6 + 3).

Kly (jen v kančí nebo hybridní podobě). Útok na blízko zbraní: +5 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Sečné zranění 10 (2k6 + 3). Je-li cílem humanoid, musí uspět v záchranném hodu na Odolnost se SO 12, jinak je proklet kancodlačí lykantropií.

Krysodlak
Střední humanoid (člověk, tvaroměnec), zákonné zlo
Obranné číslo 12
Životy 33 (6k8 + 6)
Rychlost 6 sáhů
 • SIL10 (+0)
 • OBR15 (+2)
 • ODL12 (+1)
 • INT11 (+0)
 • MDR10 (+0)
 • CHA8 (-1)
Dovednosti Nenápadnost +4, Vnímání +2
Imunity vůči zraněním bodná, drtivá a sečná z nemagických útoků, kromě stříbrných zbraní
Smysly vidění ve tmě 12 sáhů (jen v krysí podobě), pasivní Vnímání 12
Jazyky obecná řeč (v krysí podobě nemůže mluvit)
Nebezpečnost 2 (450 ZK)

Tvaroměnec. Krysodlak se může pomocí své akce proměnit v krysího humanoidního hybrida či v obří krysu, nebo zpět do své skutečné podoby, kterou je humanoid. Jeho statistiky, kromě jeho velikosti, jsou v každé podobě stejné. Vybavení, které drží nebo nese, se nepřemění. Pokud zemře, navrátí se do své skutečné podoby.

Bystrý čich. Krysodlak má výhodu k ověřením Moudrosti (Vnímání), která se opírají o čich.

Akce

Vícenásobný útok (jen v humanoidní či hybridní podobě). Krysodlak zaútočí dvakrát, z čehož jen jednou to může být kousnutím.

Kousnutí (jen v krysí či hybridní podobě). Útok na blízko zbraní: +4 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 4 (1k4 + 2). Je-li cílem humanoid, musí uspět v záchranném hodu na Odolnost se SO 11, jinak je proklet krysodlačí lykantropií.

Krátký meč (jen v humanoidní či hybridní podobě). Útok na blízko zbraní: +4 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 5 (1k6 + 2).

Ruční kuše (jen v humanoidní či hybridní podobě). Útok na dálku zbraní: +4 k zásahu, dostřel 6/24 sáhů, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 5 (1k6 + 2).

Medvědodlak
Střední humanoid (člověk, tvaroměnec), neutrální dobro
Obranné číslo 10 v humanoidní podobě, 11 (přirozená zbroj) v medvědí nebo hybridní podobě
Životy 135 (18k8 + 54)
Rychlost 6 sáhů (8 sáhů, šplhání 6 sáhů v medvědí či hybridní podobě)
 • SIL19 (+4)
 • OBR10 (+0)
 • ODL17 (+3)
 • INT11 (+0)
 • MDR12 (+1)
 • CHA12 (+1)
Dovednosti Vnímání +7
Imunity vůči zraněním bodná, drtivá a sečná z nemagických útoků, kromě stříbrných zbraní
Smysly pasivní Vnímání 17
Jazyky obecná řeč (v medvědí podobě nemůže mluvit)
Nebezpečnost 5 (1 800 ZK)

Tvaroměnec. Medvědodlak se může pomocí své akce proměnit ve Velkého medvědího humanoidního hybrida či ve Velkého medvěda, nebo zpět do své skutečné podoby, kterou je humanoid. Jeho statistiky, kromě jeho velikosti a OČ, jsou v každé podobě stejné. Vybavení, které drží nebo nese, se nepřemění. Pokud zemře, navrátí se do své skutečné podoby.

Bystrý čich. Medvědodlak má výhodu k ověřením Moudrosti (Vnímání), která se opírají o čich.

Akce

Vícenásobný útok. V medvědí podobě medvědodlak zaútočí dvakrát kousnutím. V humanoidní podobě zaútočí dvakrát obouruční sekerou. V hybridní podobě může zaútočit jako medvěd, nebo humanoid.

Kousnutí (jen v medvědí či hybridní podobě). Útok na blízko zbraní: +7 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 15 (2k10 + 4). Je-li cílem humanoid, musí uspět v záchranném hodu na Odolnost se SO 14, jinak je proklet medvědodlačí lykantropií.

Drápy (jen v medvědí či hybridní podobě). Útok na blízko zbraní: +7 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Sečné zranění 13 (2k8 + 4).

Obouruční sekera (jen v humanoidní či hybridní podobě). Útok na blízko zbraní: +7 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Sečné zranění 10 (1k12 + 4).

Tygrodlak
Střední humanoid (člověk, tvaroměnec), neutrální
Obranné číslo 12
Životy 120 (16k8 + 48)
Rychlost 6 sáhů (8 sáhů tygří podobě)
 • SIL17 (+3)
 • OBR15 (+2)
 • ODL16 (+3)
 • INT10 (+0)
 • MDR13 (+1)
 • CHA11 (+0)
Dovednosti Nenápadnost +4, Vnímání +5
Imunity vůči zraněním bodná, drtivá a sečná z nemagických útoků, kromě stříbrných zbraní
Smysly vidění ve tmě 12 sáhů, pasivní Vnímání 15
Jazyky obecná řeč (v tygří podobě nemůže mluvit)
Nebezpečnost 4 (1 100 ZK)

Tvaroměnec. Tygrodlak se může pomocí své akce proměnit v tygřího humanoidního hybrida či v tygra, nebo zpět do své skutečné podoby, kterou je humanoid. Jeho statistiky, kromě jeho velikosti, jsou v každé podobě stejné. Vybavení, které drží nebo nese, se nepřemění. Pokud zemře, navrátí se do své skutečné podoby.

Bystrý sluch a čich. Tygrodlak má výhodu k ověřením Moudrosti (Vnímání), která se opírají o sluch nebo čich.

Strhnutí (jen v tygří či hybridní podobě). Pohne-li se tygrodlak aspoň 3 sáhy přímo k cíli a pak ho zasáhne drápy ve stejném tahu, cíl musí uspět v záchranném hodu na Sílu se SO 14, jinak je sražen k zemi. Je-li cíl sražen k zemi, tygrodlak na něj může jednou zaútočit kousnutím jako bonusovou akci.

Akce

Vícenásobný útok (jen v humanoidní či hybridní podobě). V humanoidní podobě tygrodlak zaútočí buď dvakrát scimitarem, nebo dvakrát dlouhým lukem. V hybridní podobě může zaútočit jako humanoid, nebo dvakrát drápy.

Kousnutí (jen v tygří či hybridní podobě). Útok na blízko zbraní: +5 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 8 (1k10 + 3). Je-li cílem humanoid, musí uspět v záchranném hodu na Odolnost se SO 13, jinak je proklet tygrodlačí lykantropií.

Drápy (jen v tygří či hybridní podobě). Útok na blízko zbraní: +5 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Sečné zranění 7 (1k8 + 3).

Scimitar (jen v humanoidní či hybridní podobě). Útok na blízko zbraní: +5 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Sečné zranění 6 (1k6 + 3).

Dlouhý luk (jen v humanoidní či hybridní podobě). Útok na dálku zbraní: +4 k zásahu, dostřel 30/120 sáhů, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 6 (1k8 + 2).

„Družina Černého měsíce — to bývali dobrodruzi oddaní říši. Teď se toulají po lesích jako vlkodlaci. Král slíbil léna, tituly a zlato tomu, kdo z nich dokáže sejmout onu kletbu. Já ale o takové odměny nestojím.“

— Trnovec, elfí druid

Vlkodlak
Střední humanoid (člověk, tvaroměnec), chaotické zlo
Obranné číslo 11 v humanoidní podobě, 12 (přirozená zbroj) ve vlčí nebo hybridní podobě
Životy 58 (9k8 + 18)
Rychlost 6 sáhů (8 sáhů ve vlčí podobě)
 • SIL15 (+2)
 • OBR13 (+1)
 • ODL14 (+2)
 • INT10 (+0)
 • MDR11 (+0)
 • CHA10 (+0)
Dovednosti Nenápadnost +3, Vnímání +4
Imunity vůči zraněním bodná, drtivá a sečná z nemagických útoků, kromě stříbrných zbraní
Smysly pasivní Vnímání 14
Jazyky obecná řeč (ve vlčí podobě nemůže mluvit)
Nebezpečnost 3 (700 ZK)

Tvaroměnec. Vlkodlak se může pomocí své akce proměnit ve vlčího humanoidního hybrida či ve vlka, nebo zpět do své skutečné podoby, kterou je humanoid. Jeho statistiky, kromě jeho OČ, jsou v každé podobě stejné. Vybavení, které drží nebo nese, se nepřemění. Pokud zemře, navrátí se do své skutečné podoby.

Bystrý sluch a čich. Vlkodlak má výhodu k ověřením Moudrosti (Vnímání), která se opírají o sluch nebo čich.

Akce

Vícenásobný útok (jen v humanoidní či hybridní podobě). Vlkodlak zaútočí dvakrát: jednou kousnutím a jednou drápy nebo kopím.

Kousnutí (jen ve vlčí či hybridní podobě). Útok na blízko zbraní: +4 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 6 (1k8 + 2). Je-li cílem humanoid, musí uspět v záchranném hodu na Odolnost se SO 12, jinak je proklet vlkodlačí lykantropií.

Drápy (jen v hybridní podobě). Útok na blízko zbraní: +4 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden tvor. Zásah: Sečné zranění 7 (2k4 + 2).

Kopí (jen v humanoidní podobě). Útok na blízko nebo na dálku zbraní: +4 k zásahu, dosah 1 sáh nebo dostřel 4/12 sáhů, jeden tvor. Zásah: Bodné zranění 5 (1k6 + 2), nebo bodné zranění 6 (1k8 + 2), pokud k útoku na blízko použije dvě ruce.