Ohnivá lebka

Lebku bez těla doprovází sálající zelené plameny a rezonující šílený smích, když hlídkuje na svém území. Když nemrtvá ohnivá lebka objeví vetřelce, zasypává je ohnivými paprsky ze svých očí a děsivými kouzly vyvolanými z temných zákoutí své paměti.

Temní sesilatelé kouzel vytváří ohnivé lebky z ostatků mrtvých kouzelníků. Když je rituál dokončen, z lebky vyšlehnou zelené plameny, aby dokončily její příšernou přeměnu.

Odkaz života. Ohnivá lebka připomíná svůj dřívější život jen matně. Ačkoliv může mluvit svým starým hlasem a líčit klíčové události ze své minulosti, je to jen ozvěna jejího bývalého já. Avšak její nemrtvá proměna jí umožňuje plný přístup k magii, kterou ovládala za života, díky čemuž může sesílat kouzla a současně ignorovat surovinové a pohybové složky, které ji už netrápí.

Věčně svázaná. Ohnivá lebka je inteligentní a ostražitá. Slouží svému tvůrci tím, že chrání skrytou hromadu pokladů, tajnou místnost nebo konkrétního jedince. Plní pokyny, které jí byly dány při stvoření, a interpretuje je doslovně. Pán ohnivé lebky musí sestavit své pokyny opatrně, aby zajistil, že tento tvor splní své úkoly řádně.

Zahalená v ohni. Oheň halící ohnivou lebku hoří neustále a vydává jasné světlo, které tvor kontroluje. Plameny tohoto ohně používá ohnivá lebka jako zbraň a soustředěně je vypouští ze svých očních důlků jako ohnivé paprsky.

Tajuplné omlazení. Rozbité fragmenty ohnivé lebky se znovu scelí, pokud se nepokropí svěcenou vodou nebo se na ně nesešle kouzlo rozptyl magii či sejmi kletbu. Pokud scelená ohnivá lebka již nemůže plnit svůj zamýšlený účel, přestane být svázaná a stane se nezávislou.

Nemrtvá povaha. Ohnivá lebka nepotřebuje dýchat, jíst, pít ani spát.

Ohnivá lebka
Drobný nemrtvý, neutrální zlo
Obranné číslo 13
Životy 40 (9k4 + 18)
Rychlost 0 sáhů, létání 8 sáhů (vznášení se)
  • SIL1 (-5)
  • OBR17 (+3)
  • ODL14 (+2)
  • INT16 (+3)
  • MDR10 (+0)
  • CHA11 (+0)
Dovednosti Mystika +5, Vnímání +2
Odolání vůči zraněním blesková, bodná, nekrotická
Imunity vůči zraněním chladná, jedová, ohnivá
Imunity vůči stavům ležící, otrávená, paralyzovaná, vystrašená, zmámená
Smysly vidění ve tmě 12 sáhů, pasivní Vnímání 12
Jazyky obecná řeč
Nebezpečnost 4 (1 100 ZK)

Svícení. Ohnivá lebka osvítí buď slabým světlem okruh o poloměru 3 sáhy, nebo jasným světlem okruh o poloměru 3 sáhy a slabým světlem další 3 sáhy. Mezi těmito možnostmi může přepínat jako akci.

Magické odolání. Ohnivá lebka má výhodu k záchranným hodům proti kouzlům a ostatním magickým účinkům.

Omlazení. Je-li ohnivá lebka zničena, za 1 hodinu si obnoví všechny životy, pokud se její ostatky nepokropí svěcenou vodou, nebo se na ně nesešle kouzlo rozptyl magii či sejmi kletbu.

Sesílání kouzel. Ohnivá lebka je sesilatelka kouzel 5. úrovně. Její sesílací vlastnost je Inteligence (SO záchrany kouzla je 13, útočná oprava kouzla je +5). K sesílání svých kouzel nepotřebuje žádné pohybové ani surovinové složky. Ohnivá lebka má připravena následující kouzelnická kouzla:

Trik (libovolně): mágova ruka

  1. úroveň (3 pozice): magická střela, štít

  2. úroveň (2 pozice): planoucí koule, rozmazání

  3. úroveň (1 pozice): ohnivá koule

Akce

Vícenásobný útok. Ohnivá lebka použije dvakrát Ohnivý paprsek.

Ohnivý paprsek. Útok na dálku kouzlem: +5 k zásahu, dosah 6 sáhů, jeden cíl. Zásah: Ohnivé zranění 10 (3k6).