Satyr

Satyrové jsou nevázaní vílí tvorové, kteří skotačí v divokých hvozdech a pohání je stejnou měrou zvědavost a požitkářství.

Satyrové připomínají statné lidské muže s chlupatou dolní částí těla a kozími kopyty. Z hlavy jim vyrůstají rohy nejrůznějších tvarů, od páru malých hrudek po zatočené beraní rohy. Obvykle se honosí vousy.

Požitkářští zhýralci. Satyrové touží po nejsilnějším pití, nejvoňavějším koření a nejoslnivějších tanečnicích. Satyr se cítí hladově, když si nemůže užívat plnými doušky a kvůli ukojení svých tužeb se nebojí zajít do krajnosti. Může unést znamenitého pěvce, aby slyšel krásné písně, proplížit se dobře bráněnou zahradou, aby se podíval na krásného chlapce či děvče, nebo se infiltrovat do paláce, aby ochutnal nejvybranější pokrmy v zemi. Satyrové si nenechají ujít žádnou slavnost. Účastní se jakéhokoliv svátku, o kterém slyšeli. Mezi civilizacemi světa je tolik festivalů a svatých dnů, že se dá slavit non stop. Satyrové, opilí alkoholem a rozkoší, nedomýšlí důsledky požitkářství, které podněcují v ostatních. Nechávají takové tvory nechápavě kroutit hlavou nad svým vlastním chováním. Takoví hýřilové pak mohou žebrat o omluvy, kterými by vysvětlili své řádění svým rodičům, zaměstnavatelům, rodině či přátelům.

Varianta: Satyrova flétna

Satyr může mít Panovu flétnu, na kterou když zahraje, vytvoří magické účinky. Obvykle má takovou flétnu jen jeden satyr ve skupině. Má-li satyr flétnu, získá následující dodatečnou možnost akce.

Panova flétna. Satyr zahraje na svou flétnu a zvolí jeden z následujících magických účinků: děsivý nápěv, okouzlující melodie, nebo vlídná ukolébavka. Každý tvor, který slyší flétnu a je do 12 sáhů od satyra, musí uspět v záchranném hodu na Moudrost se SO 13, jinak je ovlivněn, jak je popsáno níže. Ostatní satyrové a tvorové, které nelze zmámit, nejsou ovlivněni.

Ovlivněný tvor může zopakovat záchranný hod na konci každého svého tahu a při úspěchu pro něj účinek skončí. Je-li tvorův záchranný hod úspěšný nebo pro něj účinek skončí, bude vůči této flétně imunní 24 hodin.

Děsivý nápěv. Tvor je vystrašený na 1 minutu.

Okouzlující melodie. Tvor je satyrem zmámený na 1 minutu. Pokud satyr nebo někdo z jeho společníků tvora zraní, účinek okamžitě skončí.

Vlídná ukolébavka. Tvor usne a je v bezvědomí na 1 minutu. Účinek skončí, pokud tvor utrpí zranění, nebo pokud někdo použije akci, aby s ním zatřásl, a tak ho vzbudil.

Mezi dnem a nocí mě duše pobízí

Teskní po minulosti, kdy srdce byla ryzí

Navzdory rozumu teď vypadají pochybná

Smějí se a křičí mezi mýma ušima.

Teď naplň můj pohár hned několikrát

Tancuji s žalem od džbánu na pyskách

Ať neviditelní diblíci odhodí bryskně své šaty

Když já, Smyslný král, si užívám své zlozvyky.

Enti odchází se studem se založenými větvemi

Když korzety sladkých slečen se válejí na zemi

Má píseň s nimi hýbe jak vánek letní

Můj prázdný kalich se bryskně plní.

Ze slunce se stává měsíc a zase slunce

Marním celé hodiny, jak se mi zachce.

— Sonet rozverného satyra

Satyr
Střední víla, neutrální
Obranné číslo 14 (kožená zbroj)
Životy 31 (7k8)
Rychlost 8 sáhů
  • SIL12 (+1)
  • OBR16 (+3)
  • ODL11 (+0)
  • INT12 (+1)
  • MDR10 (+0)
  • CHA14 (+2)
Dovednosti Nenápadnost +5, Umění +6, Vnímání +2
Smysly pasivní Vnímání 12
Jazyky elfština, obecná řeč, sylvánština
Nebezpečnost 1/2 (100 ZK)

Magické odolání. Satyr má výhodu k záchranným hodům proti kouzlům a ostatním magickým účinkům.

Akce

Nabrání na rohy. Útok na blízko zbraní: +3 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Drtivé zranění 6 (2k4 + 1).

Krátký meč. Útok na blízko zbraní: +5 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 6 (1k6 + 3).

Krátký luk. Útok na dálku zbraní: +5 k zásahu, dostřel 16/64 sáhů, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 6 (1k6 + 3).