Strašák

Za dožínek, když smrt znovu navštěvuje soumračný svět a letní květiny sklání své zvadlé hlavy, nad prázdnými poli se rýsují tajuplní strašáci v tichém bdění. Ve větru, bouřce i povodni se tyto stoické hlídky drží svých kůlů na povel svého pána s nesmrtelnou trpělivostí. Nemohou se dočkat, až vyděsí kořist svým pytlovinovým vzezřením a rozervou oběti svými ostrými drápy.

Výtvory s duší. Strašák je oživlý svázanou duší zabitého zlého tvora, která mu uděluje smysl a pohyblivost. Je to zlověstná postava zpoza smrti, která strašákovi umožňuje budit strach v těch, kteří na něj pohlédnou. Ježibaby a čarodějnice často svazují strašáky s dušemi démonů, ale stačí jakákoliv zlá duše. Ačkoliv se osobnostní aspekty strašákovy duše mohou vynořovat, nevybavuje si vzpomínky, co měla jako tvor a její vůle se výhradně soustředí na službu svému tvůrci. Pokud tvůrce zemře, duše zabydlená ve strašákovi buď dál plní jeho poslední příkazy, nebo se snaží pomstít svého tvůrce, nebo sama sebe zničí.

Povaha výtvoru. Strašák nepotřebuje dýchat, jíst, pít ani spát.

Strašák
Střední výtvor, chaotické zlo
Obranné číslo 11
Životy 36 (8k8)
Rychlost 6 sáhů
  • SIL11 (+0)
  • OBR13 (+1)
  • ODL11 (+0)
  • INT10 (+0)
  • MDR10 (+0)
  • CHA13 (+1)
Zranitelnost vůči zraněním ohnivá
Odolání vůči zraněním bodná, drtivá a sečná z nemagických útoků
Imunity vůči zraněním jedová
Imunity vůči stavům otrávený, paralyzovaný, únava, v bezvědomí, vystrašený, zmámený
Smysly vidění ve tmě 12 sáhů, pasivní Vnímání 10
Jazyky rozumí jazykům svého tvůrce, ale neumí mluvit
Nebezpečnost 1 (200 ZK)

Falešný vzhled. Dokud strašák zůstává nehybný, je k nerozeznání od neživého strašáka.

Akce

Vícenásobný útok. Strašák zaútočí dvakrát drápy.

Drápy. Útok na blízko zbraní: +3 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Sečné zranění 6 (2k4 + 1). Je-li cílem tvor, musí uspět v záchranném hodu na Moudrost se SO 15, jinak se vystraší do konce strašákova příštího tahu.

Děsivý pohled. Strašák zacílí jednoho tvora, kterého vidí do 6 sáhů od sebe. Pokud cíl vidí strašáka, musí uspět v záchranném hodu na Moudrost se SO 11, jinak se magicky vystraší do konce strašákova příštího tahu. Vystrašený cíl je paralyzovaný.