Goblini

Goblini jsou malí, nenávistní, sobečtí humanoidi, kteří sídlí v jeskyních, opuštěných dolech, vydrancovaných kobkách a jiných pochmurných prostředích. Goblini jsou jednotlivě slabí, a proto se sdružují do velkých — někdy až ohromných — skupin. Vyprošují si moc a pravidelně zneužívají jakoukoli autoritu, kterou získají.

Skřeti. Goblini patří do rodiny tvorů, kterým se říká skřeti. Jejich větší bratranci, skuruti a gobři, si gobliny rádi podmaňují násilím. Goblini jsou líní a nedisciplinovaní, kvůli čemuž jsou jako služebníci, dělníci a stráže mizerní.

Zákeřně škodolibí. Gobliny motivuje chamtivost a zloba. Nemohou si pomoci, ale oslavují chvilky, kdy mají navrch. Tančí a radostně poskakují, když mají vítězství na dosah. Jakmile jejich veselí skončí, těší je mučit ostatní tvory a mají radost z jakékoliv špatnosti.

Vůdci a stoupenci. Goblinům vládne nejsilnější nebo nejchytřejší jedinec mezi nimi. Gobliní vůdce může velet jednomu doupěti, zatímco gobliní král nebo královna (což není nic víc než oslavovaný gobliní vůdce) vládne stovkám goblinů, roztroušených v několika doupatech, aby se zaručilo přežití kmene. Gobliní vůdce je snadné vyhnat a mnoho gobliních kmenů bylo převzato skurutími vojvody či gobřími vůdci.

Nelehká doupata. Goblini ověnčují svá doupata alarmy, které jsou zkonstruovány tak, aby upozornily na vetřelce. Tato doupata jsou zároveň prošpikována úzkými chodbami a úkryty, kterými tvorové s lidskou velikostí neprojdou, ale goblini se jimi proplazí snadno. To jim umožňuje prchnout, nebo obklíčit a překvapit své nepřátele.

Chovatelé krys a jezdci na vlcích. Goblini mají blízký vztah ke krysám a vlkům, které chovají, aby jim sloužili jako společníci a jezdecká zvířata, v tomto pořadí. Podobně jako krysy se goblini vyhýbají slunečnímu světlu a během dne spí pod zemí. Podobně jako vlci loví ve smečce a čím jich je víc, tím jsou odvážnější. Když goblini loví na vlcích, používají při útocích pirátskou taktiku „udeř a uteč“.

Uctívači Maglubiyeta. Maglubiyet, Mocný, Pán hlubin a temnoty, je vyšší bůh skřetů. Většina goblinů si ho představuje jako elfí stopu vysokého, bitvami zjizveného goblina s černou kůží a ohnivýma očima. Neuctívají ho z lásky, ale ze strachu. Goblini věří, že když umřou v bitvě, jejich duše se spojí s šiky Maglubiyetova vojska ve sféře Acheron. To je „privilegium“, ze kterého má hrůzu většina goblinů. Bojí se věčné tyranie Mocného ještě i po smrti.

„Pokud chceš vojáky nebo hrdlořezy, najmi si skuruty. Pokud chceš někoho utlouct ve spánku, najmi si gobry. Pokud chceš protivné malé hlupáky, najmi si gobliny.“

— Stalman Klim, pán otroků

Goblin
Malý humanoid (skřet), neutrální zlo
Obranné číslo 15 (kožená zbroj, štít)
Životy 7 (2k6)
Rychlost 6 sáhů
 • SIL8 (-1)
 • OBR14 (+2)
 • ODL10 (+0)
 • INT10 (+0)
 • MDR8 (-1)
 • CHA8 (-1)
Dovednosti Nenápadnost +6
Smysly vidění ve tmě 12 sáhů, pasivní Vnímání 9
Jazyky goblinština, obecná řeč
Nebezpečnost 1/4 (50 ZK)

Hbitý únik. Goblin může v každém svém tahu provést akci Schování nebo Odpoutání se jako bonusovou akci.

Akce

Scimitar. Útok na blízko zbraní: +4 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Sečné zranění 5 (1k6 + 2).

Krátký luk. Útok na dálku zbraní: +4 k zásahu, dostřel 16/64 sáhů, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 5 (1k6 + 2).

Gobliní vůdce
Malý humanoid (skřet), neutrální zlo
Obranné číslo 17 (drátěná košile, štít)
Životy 21 (6k6)
Rychlost 6 sáhů
 • SIL10 (+0)
 • OBR14 (+2)
 • ODL10 (+0)
 • INT10 (+0)
 • MDR8 (-1)
 • CHA10 (+0)
Dovednosti Nenápadnost +6
Smysly vidění ve tmě 12 sáhů, pasivní Vnímání 9
Jazyky goblinština, obecná řeč
Nebezpečnost 1 (200 ZK)

Hbitý únik. Goblin může v každém svém tahu provést akci Schování nebo Odpoutání se jako bonusovou akci.

Akce

Vícenásobný útok. Goblin zaútočí dvakrát scimitarem. Druhý útok má nevýhodu.

Scimitar. Útok na blízko zbraní: +4 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Sečné zranění 5 (1k6 + 2).

Oštěp. Útok na blízko nebo na dálku zbraní: +2 k zásahu, dosah 1 sáh nebo dostřel 6/24 sáhů, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 3 (1k6).

Reakce

Přesměrování útoku. Když tvor, kterého goblin vidí, na něj cílí útokem, goblin zvolí jiného goblina do 1 sáhu od sebe. Tito dva goblini si vymění místa a zvolený goblin se stane cílem místo toho.