Klamopard

Tato nestvůrná šelma získala své jméno ze schopnosti klamavě přemísťovat světlo, takže se zdá, že je několik stop od své skutečné polohy. Klamopard připomíná úlisnou velkou kočku s modročernou kožešinou. O jeho nadpozemském původu ale jasně vypovídá jeho šest noh a dvě chapadla vycházející z ramen a zakončená chomáči špičatých výčnělků. Klamopardovy oči svítí hroznou zlomyslností, která přetrvává dokonce i po smrti.

Původ u Nešťastného dvora. Klamopardi se celé věky potulovali šerými zeměmi Vílí divočiny, dokud nebyli zajati a vycvičeni u Nešťastného dvora. Dvorní válečníci je selektivně množili, aby posílili jejich zuřivou a dravou povahu. Používali je k lovení jednorožců, pegasů a jiných úžasných kořistí. Ale netrvalo dlouho a klamopardi využitím své zlomyslné inteligence uprchli svým pánům.

Volně pobíhali a množili se ve Vílí divočině a brzy se dostali do hledáčku Šťastného dvora. Vílí lovci spolu se svými mihotavými psími společníky vyhnali tyto šelmy na okraj Vílí divočiny, kde mnozí z nich přešli do Materiální sféry. Klamopardi a mihotaví psi na sebe útočí od pohledu dodnes.

Láska k zabíjení. Klamopardi nezabíjejí jen kvůli hladu, ale i jako sport. Cílí na kořist, i kdy nejsou hladoví. Často si pro zábavu hrají se svými oběťmi, dokud nejsou připraveni je sežrat. Když klamopard zabije svou kořist pomocí svých chapadel, odtáhne mrtvolu na klidné místo, kde se může nerušeně nažrat.

Klamopardi loví sami nebo v malých smečkách, ve kterých předvádí svou dovednost v útocích ze zálohy. Samotný klamopard zaútočí a pak se stáhne a naláká kořist do hustě zalesněné oblasti, kde čekají členové jeho smečky. Smečky klamopardů loví poblíž obchodních cest. Pamatují si četnost a časový rozvrh pravidelných karavan a pomocí útoků ze zálohy tyto karavany oškubávají.

Cenění strážci a mazlíčci. Inteligentní zlí tvorové mají klamopardy v oblibě jako mazlíčky, ale klamopard vstoupí do takového svazku, jen když se mu to jeví prospěšné. Klamopard může strážit pokladnici nebo být osobním strážcem prominentního jedince.

Klamopard
Velká obluda, zákonné zlo
Obranné číslo 13 (přirozená zbroj)
Životy 85 (10k10 + 30)
Rychlost 8 sáhů
  • SIL18 (+4)
  • OBR15 (+2)
  • ODL16 (+3)
  • INT6 (-2)
  • MDR12 (+1)
  • CHA8 (-1)
Smysly vidění ve tmě 12 sáhů, pasivní Vnímání 11
Jazyky
Nebezpečnost 3 (700 ZK)

Vyhnutí se. Je-li klamopard vystaven účinku, který mu umožňuje, aby pomocí záchranného hodu utrpěl jen poloviční zranění, tak místo toho neutrpí žádné zranění, když v záchraně uspěje, nebo utrpí jen poloviční zranění, když neuspěje.

Rozostření. Klamopard promítá magickou iluzi, že se zdá, že stojí poblíž své skutečné polohy, což způsobuje, že hody na útok proti němu mají nevýhodu. Je-li zasažen útokem, tento rys se přeruší do konce jeho příštího tahu. Tento rys se také přeruší, zatímco je klamopard neschopný nebo má rychlost 0.

Akce

Vícenásobný útok. Klamopard zaútočí dvakrát chapadlem.

Chapadlo. Útok na blízko zbraní: +6 k zásahu, dosah 2 sáhy, jeden cíl. Zásah: Drtivé zranění 7 (1k6 + 4) plus bodné zranění 3 (1k6).