Kuo-toové

Kuo-toové jsou degenerovaní rybovití humanoidé, kteří kdysi obývali souše a ostrovy povrchového světa. Lidé a jim podobní dávno vyhnali kuo-toy pod zem, kde přebývali v šílenství a věčné noci. Kuo-toové již nestrpí denní světlo.

Šílení otroci. Na vrcholu illitydí říše mozkožrouti chytali kuo-toy po tisících a nutili je do poddanství. Kuo-toové byli prostí tvorové, kteří nikdy nebyli schopni snést tísnivou mentální sílu, jež proti nim mozkožrouti použili. Když je mozkožrouti opustili, dlouhodobé psychické podmanění dohnalo kuo-toy k šílenství.

Jejich mozky se nenapravitelně pochroumaly. Kuo-toové přijali náboženskou horlivost a vymysleli si bohy, aby je ochraňovali před hrozbami. Nejpozoruhodnějšími z těchto hrozeb jsou drowové, kteří si zotročili kuo-toy od pohledu ode dne, kdy se tyto dvě rasy poprvé setkaly.

Tvůrci bohů. Kuo-toové uctívají bohy, které si sami choře vymysleli, ale pokud dost kuo-toů věří, že je daný bůh skutečný, energie jejich kolektivního podvědomí může způsobit, že se onen bůh zjeví jako fyzická bytost. Podoba kuo-toovského boha záleží na inspiraci svého božského obrazu, ale obvykle je náhodná a nesmyslná.

Jedním z nejuctívanějších kuo-toovských bohů je Blibdůlpůlpa, Matka moře, která má podobu lidské ženy s račí hlavou, račími klepety a článkovitým krunýřem pokrývajícím její ramena. Blibdůlpůlpa byla nejspíš vymyšlena kuo-toou, který rozbité lidské soše přidal končetiny a hlavu korýše. V náhlé bázni z jeho práce pak nazval výslednou podobu bohem.

Kuo-toové, kteří se střetnou s aboletem, ho najednou začnou uctívat jako boha. Jejich šílenství jim zaslepí fakt, že abolet je jen využívá ke svým vlastním hanebným cílům.

„Vymysleli si své vlastní bohy... Opravdová definice šílenství.“

— Sabal Mizzrym z Menzoberranzanu

Teokratičtí vládci. Kuo-toovští arcikněží jsou obklopeni fanatickými vyznavači jejich víry. Arcikněz kuo-toovské domény vyžaduje, aby všichni jeho podřízení uctívali konkrétního boha. Arciknězova šílená víra v jeho boha je tak horlivá, že prokazuje schopnosti veleklerika. Arcikněz může také propůjčit kouzla svým oddaným poskokům zvaným práskači. Jeden či více z těchto práskačů jsou i arciknězovy děti a jejich hlavní role v kuo-toovské společnosti je boj na život a na smrt o převzetí trůnu, když arcikněz zemře. Pokud se arciknězovi práskač znelíbí, může ho zbavit schopnosti sesílat kouzla, ne-li dokonce života.

Arciknězovy předpisy vynucují dozorci, oddaní kuo-toové, kteří jednají jako arciknězovy oči a uši. Dozorci jsou smrtící válečníci v boji tváří v tvář a nižší kuo-toové se jich obávají.

Kuotoovská výbava. Mnohé zbraně kuo-toů jsou navrženy tak, aby místo zabíjení odchytávaly. Běžné jsou sítě, i když někteří mají klešťové berly (taky zvané lapače), které mají nepřátele chytit a znehybnit. Kuo-toovští válečníci také natírají své štíty lepivou hmotou, která zachytává příchozí zbraně.

Kuo-toové obecně nemají rádi na svém kluzkém těle váhu zbroje a spoléhají na to, že je ochrání jejich přirozeně pryžová kůže. Ale rádi nosí šperky vyrobené z kostí zdechlin, škeblí, perel, drahokamů a kusů kůry.

Kuo-toa
Střední humanoid (kuo-toa), neutrální zlo
Obranné číslo 13 (přirozená zbroj, štít)
Životy 18 (4k8)
Rychlost 6 sáhů, plavání 6 sáhů
 • SIL13 (+1)
 • OBR10 (+0)
 • ODL11 (+0)
 • INT11 (+0)
 • MDR10 (+0)
 • CHA8 (-1)
Dovednosti Vnímání +4
Smysly vidění ve tmě 24 sáhů, pasivní Vnímání 14
Jazyky temnobecná řeč
Nebezpečnost 1/4 (50 ZK)

Obojživelník. Kuo-toa může dýchat vzduch a vodu.

Nadpozemské vnímání. Kuo-toa vnímá přítomnost každého tvora, který je neviditelný nebo v Éterické sféře a do 6 sáhů od něj. Umí přesně určit polohu takového tvora, který se pohybuje.

Kluzký. Kuo-toa má výhodu k ověřením vlastnosti a záchranným hodům pro únik z uchvácení.

Citlivost na sluneční světlo. Když je kuo-toa ve slunečním světle, má nevýhodu k hodům na útok a ověřením Moudrosti (Vnímání) opírajícími se o zrak.

Akce

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +3 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 3 (1k4 + 1).

Kopí. Útok na blízko nebo na dálku zbraní: +3 k zásahu, dosah 1 sáh nebo dostřel 4/12 sáhů, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 4 (1k6 + 1), nebo bodné zranění 5 (1k8 + 1), pokud k útoku na blízko použije dvě ruce.

Síť. Útok na dálku zbraní: +3 k zásahu, dostřel 1/3 sáhy, jeden Velký či menší tvor. Zásah: Tvor je zadržený. Tvor může použít svou akci k hodu na ověření Síly se SO 10, aby osvobodil sebe či jiného tvora v síti, přičemž uspěje-li, účinek skončí. Způsobení sečného zranění 5 síti (OČ 10) ji zničí a osvobodí cíl, aniž by tím došlo k jeho zranění.

Reakce

Lepkavý štít. Když tvor mine kuo-tou útokem na blízko zbraní, kuo-toa použije svůj lepkavý štít, aby jím chytil zbraň. Útočník musí uspět v záchranném hodu na Sílu se SO 11, jinak se zbraň přilepí ke kuo-toovu štítu. Pokud držitel zbraně zbraň nepustí nebo ji nemůže pustit, je uchvácený, zatímco je zbraň přilepená. Když je zbraň přilepená, nelze jí používat. Tvor může vyprostit zbraň pomocí akce, když v ní uspěje v hodu na ověření Síly se SO 11.

Kuo-toovský arcikněz
Střední humanoid (kuo-toa), neutrální zlo
Obranné číslo 13 (přirozená zbroj)
Životy 97 (13k8 + 39)
Rychlost 6 sáhů, plavání 6 sáhů
 • SIL16 (+3)
 • OBR14 (+2)
 • ODL16 (+3)
 • INT13 (+1)
 • MDR16 (+3)
 • CHA14 (+2)
Dovednosti Náboženství +6, Vnímání +9
Smysly vidění ve tmě 24 sáhů, pasivní Vnímání 19
Jazyky temnobecná řeč
Nebezpečnost 6 (2 300 ZK)

Obojživelník. Kuo-toa může dýchat vzduch a vodu.

Nadpozemské vnímání. Kuo-toa vnímá přítomnost každého tvora, který je neviditelný nebo v Éterické sféře a do 6 sáhů od něj. Umí přesně určit polohu takového tvora, který se pohybuje.

Kluzký. Kuo-toa má výhodu k ověřením vlastnosti a záchranným hodům pro únik z uchvácení.

Citlivost na sluneční světlo. Když je kuo-toa ve slunečním světle, má nevýhodu k hodům na útok a ověřením Moudrosti (Vnímání) opírajícími se o zrak.

Sesílání kouzel. Kuo-toa je sesilatel kouzel 10. úrovně. Jeho sesílací vlastnost je Moudrost (SO záchrany kouzla je 14, útočná oprava kouzla je +6). Kuo-toa má připravena následující klerická kouzla:

Triky (libovolně): boží dohled, divotvorství, posvátný plamen

 1. úroveň (4 pozice): azyl, najdi magii, štít víry

 2. úroveň (3 pozice): duchovní zbraň, znehybni osobu

 3. úroveň (3 pozice): jazyky, přízrační strážci

 4. úroveň (3 pozice): ovládni vodu, věštění

 5. úroveň (2 pozice): hromadné zhojení zranění, sledování

Akce

Vícenásobný útok. Kuo-toa zaútočí dvakrát útokem na blízko.

Žezlo. Útok na blízko zbraní: +6 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Drtivé zranění 6 (1k6 + 3) plus bleskové zranění 14 (4k6).

Úder beze zbraně. Útok na blízko zbraní: +6 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Drtivé zranění 5 (1k4 + 3).

Kuo-toovský práskač
Střední humanoid (kuo-toa), neutrální zlo
Obranné číslo 11 (přirozená zbroj)
Životy 65 (10k8 + 20)
Rychlost 6 sáhů, plavání 6 sáhů
 • SIL14 (+2)
 • OBR10 (+0)
 • ODL14 (+2)
 • INT12 (+1)
 • MDR14 (+2)
 • CHA11 (+0)
Dovednosti Náboženství +4, Vnímání +6
Smysly vidění ve tmě 24 sáhů, pasivní Vnímání 16
Jazyky temnobecná řeč
Nebezpečnost 1 (200 ZK)

Obojživelník. Kuo-toa může dýchat vzduch a vodu.

Nadpozemské vnímání. Kuo-toa vnímá přítomnost každého tvora, který je neviditelný nebo v Éterické sféře a do 6 sáhů od něj. Umí přesně určit polohu takového tvora, který se pohybuje.

Kluzký. Kuo-toa má výhodu k ověřením vlastnosti a záchranným hodům pro únik z uchvácení.

Citlivost na sluneční světlo. Když je kuo-toa ve slunečním světle, má nevýhodu k hodům na útok a ověřením Moudrosti (Vnímání) opírajícími se o zrak.

Sesílání kouzel. Kuo-toa je sesilatel kouzel 2. úrovně. Jeho sesílací vlastnost je Moudrost (SO záchrany kouzla je 12, útočná oprava kouzla je +4). Kuo-toa má připravena následující klerická kouzla:

Triky (libovolně): druidovství, posvátný plamen

 1. úroveň (3 pozice): štít víry, uřknutí
Akce

Vícenásobný útok. Kuo-toa zaútočí dvakrát: jednou kousnutím a jednou klešťovou berlou.

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +4 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 4 (1k4 + 2).

Klešťová berla. Útok na blízko zbraní: +4 k zásahu, dosah 2 sáhy, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 5 (1k6 + 2). Je-li cílem Střední či menší tvor, je uchvácený (SO úniku je 14). Dokud toto uchvácení neskončí, kuo-toa nemůže použít svou klešťovou berlu na jiný cíl.

Varianta: Kuo-toovský dozorce

Kuo-toovský dozorce má nebezpečnost 3 (700 ZK). Má stejné statistiky jako kuo-toovský práskač, až na to, že si přičítá opravu Moudrosti ke svému Obrannému číslu (OČ 13), nemá rys Sesílání kouzel a místo práskačových možností akce má následující možnosti akce.

Vícenásobný útok. Kuo-toa zaútočí jednou kousnutím a dvakrát úderem beze zbraně.

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +6 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 4 (1k4 + 2).

Úder beze zbraně. Útok na blízko zbraní: +6 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Drtivé zranění 5 (1k6 + 2) plus bleskové zranění 3 (1k6) a cíl nemůže provádět reakce do konce kuo-toova příštího tahu.