Quagot

Quagoti, divocí a teritoriální, šplhají v roklích Temných říší. V záchvatu zuřivosti mlátí své nepřátele a tváří v tvář smrti se stávají ještě vražednější.

Původ quagotů. Quagoti nikdy nebyli osvíceným druhem, ale ne vždy byli brutálními obyvateli Temných říší, jako jsou v dnešní době. Kdysi dávno quagotí kmeny sídlily na povrchu jako noční stromoví lovci s vlastním jazykem a kulturou. Když se ve smrtelné říši objevili elfové, střetli se s quagoty a nakonec je téměř vyhubili. Quagoti přežili jen díky tomu, že utekli hluboko do Podzemních říší.

Jak quagoti prošli věky hluboko pod světem, jejich srst ztratila barvu a jejich vidění se přizpůsobilo tmě. Nápodobně je přeměnilo neustálé nebezpečí a podivná magie jejich nové říše. Změnili se v ještě brutálnější a divočejší. Žrali, na co přišli — a když nemohli nic najít, žrali se navzájem. Když se kanibalizmus stal součástí jejich kultury, opustili svou minulost.

Služebníci drowů. Prastaré nepřátelství mezi quagoty a povrchovými elfy z nich dělá snadné adepty pro věc temných elfů. V posledních letech se drowové zajímali o chov quagotů. Povzbuzovali jejich divokost a zároveň posilovali jejich poslušnost. Bohaté drowí rody mají k dispozici legie quagotů. A co hůř, drowové pěstují nenávist quagotů k elfům tím, že je berou na povrchové nájezdy proti známým elfím enklávám.

Tonoti. Někteří quagoti pohlcují psionickou energii, která zaplavuje jisté části Temných říší. Když kmen zjistí, že někdo z nich zdědil takové schopnosti, dosadí ho do role kmenového šamana, nebo tonota. Tonot se stará o kmenové znalosti a zajišťuje převahu nad nepřáteli. Tonot, který zklame svůj kmen, je zabit a sežrán kanibalistickým rituálem v naději, že jeho schopnosti přejdou na důvěryhodnějšího guagota.

Imunita vůči jedu. Generace lovení jedovatých podzemních tvorů a neustálé vystavování se plísním a houbám, které rostou v hlubinách, donutilo quagoty získat imunity vůči nejrůznějším druhům jedů.

Quagot
Střední humanoid (quagot), chaoticky neutrální
Obranné číslo 13 (přirozená zbroj)
Životy 45 (6k8 + 18)
Rychlost 6 sáhů, šplhání 6 sáhů
  • SIL17 (+3)
  • OBR12 (+1)
  • ODL16 (+3)
  • INT6 (-2)
  • MDR12 (+1)
  • CHA7 (-2)
Dovednosti Atletika +5
Imunity vůči zraněním jedová
Imunity vůči stavům otrávený
Smysly vidění ve tmě 24 sáhů, pasivní Vnímání 11
Jazyky temnobecná řeč
Nebezpečnost 2 (450 ZK)

Běsnění ze zranění. Když má quagot 10 či méně životů, má výhodu k záchranným hodům. Navíc způsobí dodatečné zranění 7 (2k6) každému cíli, který zasáhne útokem na blízko.

Akce

Vícenásobný útok. Quagot zaútočí dvakrát drápy.

Drápy. Útok na blízko zbraní: +5 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Sečné zranění 6 (1k6 + 3).

Varianta: Quagotí tonot

Quagotí tonot je normální quagot s nebezpečností 3 (700 ZK) a následujícím dodatečným rysem.

Přirozené sesílání kouzel (psionik). Quagotova přirozená sesílací vlastnost je Moudrost (SO záchrany kouzla je 11). Quagot umí přirozeně sesílat následující kouzla, jež od něj nevyžadují žádné složky:

Triky (libovolně): mágova ruka (ruka je neviditelná), pomalý pád

1/den každé: rozpal kov, zhoj zranění, zrcadlový obraz, zvětšení nebo zmenšení