Etin

Etin je hnusný, dvouhlavý obr s hrubými charakteristikami orka. Nikdy se nemyje, pokud mu to může pomoci a jeho tlustá kůže je obvykle pokrytá tlustou vrstvou hlíny a špíny pod páchnoucími usněmi, jež má oblečené. Jeho dlouhé strunovité vlasy mu visí kolem tváří zanedbaně mastné a z jeho pusy plné pokřivených zubů a tesáků mu vychází smradlavý dech.

Dvojí osobnost. Dvojí hlava etina jsou dva jedinci lapení ve stejném surovém těle. Každá hlava má svou vlastní mysl, osobnost a jméno i jedinečné záliby a výstřednosti. Obě hlavy, svázané spolu od narození, zažívají soukromí nebo samotu jen zřídka. Tato důvěrná známost plodí opovržení a etin si neustále hrozí a pře se. Jeho hlavy se navzájem neustále uráží a přezírají toho druhého.

Když se ostatní tvorové odvolávají na etina, kombinují jeho dvojí jména do jediného sloučeného jména, které platí o tvorovi jako celku. Jmenuje-li se jedna etinova hlava Hargl a druhá Vargl, ostatní nazývají tohoto etina Harglvargl.

Osamělé životy. Ač se etin tolik hádá sám se sebou, k ostatním etinům je ještě méně tolerantní, protože rozhovor mezi dvěma etiny téměř vždy obnáší přeřvávání mezi hloučkem čtyř hašteřivých hlav. Výsledkem toho je, že většina etinů jsou osamělí tvorové, kteří se tolerují jen po čas reprodukce.

Etinova dvojí hlava má vždy stejné pohlaví, které odpovídá tělu. Ženy jsou dominantním pohlavím mezi etiny a iniciují etinské pářicí rituály. Když etinská žena najde vhodné doupě, uloví a přemůže muže, který se o ni stará a krmí ji během šesti měsíců těhotenství. Jakmile se dítě narodí, mužský etin je propuštěn z nevolnictví. Když je dítě dostatečně staré, aby si lovilo samo, matka ho vyšle pryč a opustí doupě.

Dvě hlavy jsou lepší než jedna. Když se etin zaměří na oboustranně výhodný cíl, nebo se spojí proti společné hrozbě, umí vyřešit své osobnostní rozdíly a plně se činnosti věnovat. Když etin bojuje, má v každé ruce zbraň a útočí dvakrát, přičemž každý z útoků vede příslušná hlava. Když etin spí, jedna jeho hlava zůstává na stráži. Získává tím jediné okamžiky soukromí a dává pozor, jestli její vzácnou samotu neruší nějaký cizí tvor.

Orčí vazby. V prastarých dialektech obecné řeči slovo „etin“ znamená „ošklivý obr“. Legendy vypráví o orcích, kteří kdysi narazili na chrám Demogorgona, jehož magie je přeměnila na obří dvouhlavé imitace Démonického knížete. Tito tvorové se téměř zbláznili, rozprchli se do divočiny a stali se prvními etiny.

Ať je pravda o původu etinů jakákoliv, orkové je považují za vzdálené bratrance a orčí kmeny často lákají etiny, aby jim sloužili jako stráže, zvědové a nájezdníci. Etin není nijak zvlášť loajální svým orčím handlířům, ale orkové si ho umí získat příslibem jídla a kořisti.

Etin
Velký obr, chaotické zlo
Obranné číslo 12 (přirozená zbroj)
Životy 85 (10k10 + 30)
Rychlost 8 sáhů
  • SIL21 (+5)
  • OBR8 (-1)
  • ODL17 (+3)
  • INT6 (-2)
  • MDR10 (+0)
  • CHA8 (-1)
Dovednosti Vnímání +4
Smysly vidění ve tmě 12 sáhů, pasivní Vnímání 14
Jazyky gigantština, orkština
Nebezpečnost 4 (1 100 ZK)

Dvě hlavy. Etin má výhodu k ověřením Moudrosti (Vnímání) a záchranným hodům proti hluchotě, ochromení, slepotě, upadnutí do bezvědomí, vystrašení a zmámení.

Bdělý. Když jedna z etinových hlav spí, druhá hlava je vzhůru.

Akce

Vícenásobný útok. Etin zaútočí dvakrát: jednou válečnou sekerou a jednou kropáčem.

Válečná sekera. Útok na blízko zbraní: +7 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Sečné zranění 14 (2k8 + 5).

Kropáč. Útok na blízko zbraní: +7 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 14 (2k8 + 5).