Grel

Grel připomíná vznášející se baňatý mozek s širokým, ostrým zobákem. Jeho deset dlouhých chapadel se skládá ze stovek prstencových svalů pokrytých tuhou vláknitou kůží. Špičku každého chapadla lemují ostré ostny, které vstřikují paralyzující jed. Grel umí částečně zatáhnout své ostny do chapadel, když uchopuje nebo manipuluje s předměty, které nechce bodnout ani roztrhat.

Grelové nemají oči a poletují díky jistému druhu levitace. Mají ale bystrý sluch a jejich pokožka je citlivá na vibrace a elektrická pole, což jim umožňuje zjistit přítomnost tvorů a předmětů v jejich bezprostředním okolí. Tvorova schopnost manipulovat s elektřinou, díky níž se pohybují a vnímají, mu umožňuje i vstřebávat blesky, aniž by se zranil.

I když jsou grelové od přírody samotářští, někdy se sdružují do skupin zvaných sbory.

Levitující útočníci ze zálohy. Grel rád přepadává osamělé tvory či opozdilce. Tiše se vznáší u stropu chodby či jeskyně, dokud pod ním neprochází vhodný cíl, načež rychle klesne a omotá svá chapadla kolem kořisti. Potom s paralyzovaným tvorem ve svých spárech odletí do svého doupěte.

Cizáčtí požírači. Grelové jsou cizáčtí predátoři, kteří řadí ostatní tvory do tří kategorií: jedlí, nejedlí a Velcí jedlíci (ti vzácní tvorové, kteří mohou lovit grely). Grelové nemají žádné výčitky kvůli útočení na tvory, jež považují za jedlé, včetně humanoidů. Snaží se vyhýbat větším tvorům, které by těžko odnesli.

Grel někdy umožňuje dobrodruhům, aby vedli válku s ostatními nestvůrnými obyvateli jeskyně, kterou nazývá domovem. Jde dobrodruhům z cesty, když ho tím zbaví větších hrozeb a čeká na tu správnou chvíli, kdy udeří.

„Naše nebojácná tulačka vyšplhala šachtou, aby zajistila lano. Zaslechli jsme zalapání po dechu a lano spadlo. Už jsme ji nikdy nespatřili.“

— Dobrodruhův popis grelova útoku v Khyberu, vydaný v Letopisech Korranbergu

Grel
Střední obluda, neutrální zlo
Obranné číslo 12
Životy 55 (10k8 + 10)
Rychlost 2 sáhy, létání 6 sáhů (vznášení se)
  • SIL15 (+2)
  • OBR14 (+2)
  • ODL13 (+1)
  • INT12 (+1)
  • MDR11 (+0)
  • CHA9 (-1)
Dovednosti Nenápadnost +6, Vnímání +4
Imunity vůči zraněním blesková
Imunity vůči stavům ležící, slepý
Smysly mimozrakové vnímání 12 sáhů (mimo tento okruh je slepý), pasivní Vnímání 14
Jazyky grelština
Nebezpečnost 3 (700 ZK)
Akce

Vícenásobný útok. Grel zaútočí dvakrát: jednou chapadly a jednou zobákem.

Chapadla. Útok na blízko zbraní: +4 k zásahu, dosah 2 sáhy, jeden tvor. Zásah: Bodné zranění 7 (1k10 + 2) a cíl musí uspět v záchranném hodu na Odolnost se SO 11, jinak se otráví na 1 minutu. Otrávený cíl je paralyzovaný a může zopakovat záchranný hod na konci každého svého tahu a při úspěchu pro něj účinek skončí.

Cíl je i uchvácený (SO úniku je 15). Je-li cíl Střední či menší, je i zadržený, dokud toto uchvácení neskončí. Zatímco grel uchvacuje cíl, má výhodu k hodům na útok proti němu, ale nemůže použít tento útok proti jiným cílům. Když se grel pohne, Střední či menší cíl, jehož uchvacuje, se pohne s ním.

Zobák. Útok na blízko zbraní: +4 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden tvor. Zásah: Bodné zranění 7 (2k4 + 2).