Tarask

Legendární tarask je nejspíš nejobávanější nestvůra Materiální sféry. Obecně se věří, že existuje pouze jediný exemplář, i když nikdo nedokáže předpovědět, kde a kdy udeří.

Tarask je deset sáhů vysoký a čtrnáct sáhů dlouhý šupinatý dvounožec vážící stovky tun. Nese se jako dravý pták. Chodí nakloněný dopředu a vyvažuje se svým silným mrskacím ocasem. Když rozevře svůj rozlehlý chřtán, dokáže spolknout všechny tvory, kromě těch největších. A jeho hlad je stejně velký, takže může sežrat populace celých měst.

Legendární ničení. Ničivý potenciál taraska je tak obrovský, že některé kultury ho začlenily do náboženské doktríny a zapletly jeho sporadický výskyt do příběhů o božím soudu a hněvu. Legendy vypráví, jak tarask spí v tajném doupěti pod zemí a setrvává ve spícím stavu po desetiletí či staletí. Když ho probudí nějaké nevyzpytatelné kosmické volání, vstane z hlubin a vyhladí vše, co mu bude stát v cestě.

Tarask
Gigantická obluda (titán), bez přesvědčení
Obranné číslo 25 (přirozená zbroj)
Životy 676 (33k20 + 330)
Rychlost 8 sáhů
  • SIL30 (+10)
  • OBR11 (+0)
  • ODL30 (+10)
  • INT3 (-4)
  • MDR11 (+0)
  • CHA11 (+0)
Záchranné hody Int +5, Mdr +9, Cha +9
Imunity vůči zraněním jedová, ohnivá; bodná, drtivá a sečná z nemagických útoků
Imunity vůči stavům otrávený, paralyzovaný, vystrašený, zmámený
Smysly mimozrakové vnímání 24 sáhů, pasivní Vnímání 10
Jazyky
Nebezpečnost 30 (155 000 ZK)

Legendární odolání (3/den). Neuspěje-li tarask v záchranném hodu, může si místo toho zvolit, že uspěje.

Magické odolání. Tarask má výhodu k záchranným hodům proti kouzlům a ostatním magickým účinkům.

Odrazný krunýř. Pokaždé, když je tarask zacílen kouzlem magická střela, kouzlem s dráhou nebo kouzlem, které vyžaduje hod na útok na dálku, hoď si k6. Padne-li 1 až 5, tarask není ovlivněn. Když padne 6, tarask není ovlivněn a účinek je odražen zpět na sesilatele, jako kdyby vycházel z taraska a sesilatel se stane cílem.

Obléhací nestvůra. Tarask způsobuje předmětům a budovám dvojnásobné poškození.

Akce

Vícenásobný útok. Tarask může použít své Strašlivé vzezření. Pak zaútočí pětkrát: jednou kousnutím, dvakrát drápy, jednou rohy a jednou ocasem. Místo kousnutí může použít Spolknutí.

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +19 k zásahu, dosah 2 sáhy, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 36 (4k12 + 10). Je-li cílem tvor, je uchvácený (SO úniku je 20). Dokud toto uchvácení neskončí, cíl je zadržený a tarask nemůže kousnout jiný cíl.

Drápy. Útok na blízko zbraní: +19 k zásahu, dosah 3 sáhy, jeden cíl. Zásah: Sečné zranění 28 (4k8 + 10).

Rohy. Útok na blízko zbraní: +19 k zásahu, dosah 2 sáhy, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 32 (4k10 + 10).

Ocas. Útok na blízko zbraní: +19 k zásahu, dosah 4 sáhy, jeden cíl. Zásah: Drtivé zranění 24 (4k6 + 10). Je-li cílem tvor, musí uspět v záchranném hodu na Sílu se SO 20, jinak je sražen k zemi.

Strašlivé vzezření. Každý tvor dle taraskovy volby, který je do 24 sáhů od taraska a o kterém tarask ví, musí uspět v záchranném hodu na Moudrost se SO 17, jinak se vystraší na 1 minutu. Tvor může zopakovat záchranný hod na konci každého svého tahu, s nevýhodou, pokud má taraska ve výhledu, a při úspěchu pro něj účinek skončí. Je-li tvorův záchranný hod úspěšný nebo pro něj účinek skončí, bude vůči taraskově Strašlivému vzezření imunní 24 hodin.

Spolknutí. Tarask zaútočí jednou kousnutím proti Velkému či menšímu tvorovi, kterého uchvacuje. Pokud útok zasáhne, cíl utrpí zranění z kousnutí a je spolknut a uchvácení skončí. Zatímco je tvor spolknutý, je slepý a zadržený, má úplný kryt proti útokům a ostatním účinkům vně taraska a na začátku každého taraskova tahu utrpí kyselinové zranění 56 (16k6).

Utrpí-li tarask zranění 60 či více v jediném tahu od spolknutého tvora, musí uspět v záchranném hodu na Odolnost se SO 20 na konci daného tahu, jinak vyzvrací všechny spolknuté tvory a ti dopadnou do lehu na místo do 2 sáhů od taraska. Pokud tarask zemře, spolknutý tvor jím přestane být zadržený a může uniknout z mrtvoly použitím 6 sáhů pohybu, přičemž taraska opustí vleže.

Legendární akce

Tarask může provést 3 legendární akce, přičemž si vybírá z níže uvedených možností. Najednou je možné použít jen jednu legendární akci a pouze na konci tahu jiného tvora. Tarask si obnoví utracené legendární akce na začátku svého tahu.

Útok. Tarask zaútočí jednou drápy, nebo ocasem.

Pohyb. Tarask se pohne až poloviční rychlostí.

Žvýkání (stojí 2 akce). Tarask zaútočí jednou kousnutím, nebo použije Spolknutí.