Kostlivci

Kostlivci povstanou, když je oživí černá magie. Řídí se buď příkazy sesilatelů, kteří je povolávají z kamenných hrobek a dávných bojišť, nebo povstanou z vlastní vůle na místech prosycených smrtí a ztrátou, kde je budí neklid nekromantické energie nebo přítomnost kazícího zla.

Oživení mrtví. Ať probudí kostlivce jakákoliv zlověstná síla, jeho kosti naplní temnou vitalitou a spojí kloub ke kloubu tak, že připomínají rozebrané končetiny. Tato energie motivuje kostlivce k pohybu a zakrnělému přemýšlení, což je jen slabá napodobenina toho, jak se choval za života. Oživený kostlivec nemá žádnou spojitost se svou minulostí, i když obživnutí kostlivce kouzlem znovuzrození obnovuje jeho tělo a duši a vyhání nenávistného nemrtvého ducha, který se ho zmocnil.

I když většina kostlivců jsou oživené pozůstatky mrtvých lidí a jiných humanoidů, kosterní nemrtvý se dá vytvořit z kostí i jiných tvorů než humanoidů, z čehož povstala spousta děsivých a jedinečných forem.

Poslušní služebníci. Kostlivci oživení kouzlem jsou svázáni s vůlí svého tvůrce. Doslovně plní jeho příkazy a nikdy nezpochybňují činnosti, které jim jejich pán zadal, bez ohledu na následky. Kvůli doslovné interpretaci příkazů a neochvějné poslušnosti se kostlivci špatně přizpůsobují změně podmínek. Neumí číst, mluvit, předstírat ani žádným způsobem komunikovat, kromě pokývání či zavrtění hlavou nebo ukázání prstem. Přesto jsou kostlivci schopni plnit různé relativně složité činnosti.

Kostlivec umí bojovat se zbraněmi a nosit zbroj, nabít a vystřelit z katapultu či trebuchetu, vyšplhat po obléhacím žebříku, utvořit štítovou hradbu, nebo svrhnout vařící olej. Ale musí obdržet pečlivé instrukce, jak se takové činnosti plní.

I když jim chybí intelekt, který měli za života, nejsou neinteligentní. Místo aby si zranil končetiny při pokusu o vyražení železných dveří, raději prve zkusí vzít za kliku. Pokud klika dveře neotevře, bude hledat jinou cestu skrz nebo kolem překážky.

Obvyklé chování. Nezávislí kostlivci, kteří se dočasně nebo trvale zbaví nadvlády svého pána, někdy napodobují činnosti ze svého bývalého života. Jejich kosti opakují rutinní chování svého já, když ještě žily. Kostlivec horníka může vzít krumpáč a začít rubat do kamenných zdí. Kostlivec strážce může začít držet službu u náhodných dveří. Kostlivec draka si může lehnout na horu pokladu, zatímco kostlivec koně může okusovat trávu, kterou nemůže sníst. Kostlivci šlechticů, zanechaní v tančírně, mohou pokračovat donekonečna v nedokončeném tanci.

Když se kostlivci střetnou s živými tvory, nekromantická energie, která je pohání, je donutí zabíjet, pokud jim jejich pán nepřikázal to nedělat. Útočí bez slitování a bojují do zničení, neboť kostlivci mají málo sebevědomí a ještě méně pudu sebezáchovy.

Nemrtvá povaha. Kostlivec nepotřebuje dýchat, jíst, pít ani spát.

Kostlivec
Střední nemrtvý, zákonné zlo
Obranné číslo 13 (zbytky zbroje)
Životy 13 (2k8 + 4)
Rychlost 6 sáhů
 • SIL10 (+0)
 • OBR14 (+2)
 • ODL15 (+2)
 • INT6 (-2)
 • MDR8 (-1)
 • CHA5 (-3)
Zranitelnost vůči zraněním drtivá
Imunity vůči zraněním jedová
Imunity vůči stavům otrávený, únava
Smysly vidění ve tmě 12 sáhů, pasivní Vnímání 9
Jazyky rozumí všem jazykům, které znal za života, ale neumí mluvit
Nebezpečnost 1/4 (50 ZK)
Akce

Krátký meč. Útok na blízko zbraní: +4 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 5 (1k6 + 2).

Krátký luk. Útok na dálku zbraní: +4 k zásahu, dostřel 16/64 sáhů, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 5 (1k6 + 2).

Minotauří kostlivec
Velký nemrtvý, zákonné zlo
Obranné číslo 12 (přirozená zbroj)
Životy 67 (9k10 + 18)
Rychlost 8 sáhů
 • SIL18 (+4)
 • OBR11 (+0)
 • ODL15 (+2)
 • INT6 (-2)
 • MDR8 (-1)
 • CHA5 (-3)
Zranitelnost vůči zraněním drtivá
Imunity vůči zraněním jedová
Imunity vůči stavům otrávený, únava
Smysly vidění ve tmě 12 sáhů, pasivní Vnímání 9
Jazyky rozumí démonštině, ale neumí mluvit
Nebezpečnost 2 (450 ZK)

Zteč. Pokud se kostlivec pohne aspoň o 2 sáhy přímo k cíli a pak ho ve stejném tahu zasáhne nabodnutím na rohy, cíl utrpí dodatečné bodné zranění 9 (2k8). Je-li cílem tvor, musí uspět v záchranném hodu na Sílu se SO 14, jinak je odtlačen až 2 sáhy a sražen k zemi.

Akce

Obouruční sekera. Útok na blízko zbraní: +6 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Sečné zranění 17 (2k12 + 4).

Nabodnutí na rohy. Útok na blízko zbraní: +6 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 13 (2k8 + 4).

Kostlivec válečného koně
Velký nemrtvý, zákonné zlo
Obranné číslo 13 (zbytky prsosin)
Životy 22 (3k10 + 6)
Rychlost 12 sáhů
 • SIL18 (+4)
 • OBR12 (+1)
 • ODL15 (+2)
 • INT2 (-4)
 • MDR8 (-1)
 • CHA5 (-3)
Zranitelnost vůči zraněním drtivá
Imunity vůči zraněním jedová
Imunity vůči stavům otrávený, únava
Smysly vidění ve tmě 12 sáhů, pasivní Vnímání 9
Jazyky
Nebezpečnost 1/2 (100 ZK)
Akce

Kopyta. Útok na blízko zbraní: +6 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Drtivé zranění 11 (2k6 + 4).