Dravouk

Když drow vypadá velmi slibně, Lolth ho přivolá do Jam Sítě démonů a otestuje jeho víru a sílu. Ti, kteří testem projdou, postoupí výš v zalíbení Pavoučí královny. Ti, kteří selžou, se přemění v dravouky — odporného hybrida drowa a obřího pavouka, který slouží jako živá upomínka Lolthiny moci. V dravouky se mohou proměnit jen drowové a schopnost tvořit tyto tvory spočívá jen v Lolth samé.

Zjizvení pro život. Drowové přeměnění v dravouky se vrací do Materiální sféry jako pokřivení a ponížení tvorové. Celí šílení mizí do Temných říší, aby se stali poustevníky a lovci. Buď putují sami, nebo vedou hejna obřích pavouků.

Ve výjimečných případech se dravouk vrací na okraj drowí společnosti navzdory svému prokletí, zpravidla aby dostál nějakému dlouhodobému slibu nebo krevní mstě ze svého bývalého života. Drowové se bojí dravouků a vyhýbají se jim. Chovají k nim menší úctu než k otrokům. Avšak tolerují přítomnost těchto tvorů jako živých představitelů Lolthiny vůle a připomínku osudu, jenž čeká na ty, kdo zklamou Pavoučí královnu.

Varianta: Dravoučí sesilatelé kouzel

Dravouci, kteří bývali drowí sesilatelé kouzel, si mohli uchovat svou schopnost sesílat kouzla. Takoví dravouci obvykle mají vyšší sesílací schopnost (15 či 16) než ostatní dravouci. Navíc takový dravouk získá rys Sesílání kouzel. Dravouk, který býval drowí božský sesilatel kouzel, tak může mít Moudrost 16 (+3) a následující rys Sesílání kouzel.

Sesílání kouzel. Dravouk je sesilatel kouzel 7. úrovně. Jeho sesílací vlastnost je Moudrost (SO záchrany kouzla je 14, útočná oprava kouzla je +6). Dravouk má připravená následující klerická kouzla:

Triky (libovolně): divotvorství, jedovatá sprška

  1. úroveň (4 pozice): azyl, najdi magii, zhouba uřknutí*

  2. úroveň (3 pozice): ticho, znehybni osobu

  3. úroveň (3 pozice): jasnozřivost, rozptyl magii

  4. úroveň (2 pozice): věštění, volnost

„Jednou jsem zklamal Pavoučí královnu. Už nikdy více.“

— Dravouk Pellanistra

Dravouk
Velká obluda, chaotické zlo
Obranné číslo 19 (přirozená zbroj)
Životy 123 (13k10 + 52)
Rychlost 6 sáhů, šplhání 6 sáhů
  • SIL16 (+3)
  • OBR16 (+3)
  • ODL18 (+4)
  • INT13 (+1)
  • MDR14 (+2)
  • CHA12 (+1)
Dovednosti Nenápadnost +9, Vnímání +5
Smysly vidění ve tmě 24 sáhů, pasivní Vnímání 15
Jazyky elfština, temnobecná řeč
Nebezpečnost 6 (2 300 ZK)

Vílí původ. Dravouk má výhodu k záchranným hodům proti zmámení a magie ho nemůže uspat

Přirozené sesílání kouzel. Dravoukova přirozená sesílací vlastnost je Moudrost (SO záchrany kouzla je 13). Dravouk může přirozeně sesílat následující kouzla, jež od něj nevyžadují surovinové složky:

Libovolně: tančící světla

1/den každé: tma, vílí oheň

Pavoučí šplh. Dravouk umí šplhat po těžkých površích, včetně stropu hlavou dolů, aniž by si musel házet na ověření vlastnosti.

Citlivost na sluneční světlo. Když je dravouk ve slunečním světle, má nevýhodu k hodům na útok a ověřením Moudrosti (Vnímání) opírajícími se o zrak.

Pavučinochodec. Dravouk ignoruje pohybová omezení, jež způsobují pavučiny.

Akce

Vícenásobný útok. Dravouk zaútočí třikrát, buď dlouhým mečem, nebo dlouhým lukem. Jeden z těchto útoků může nahradit kousnutím.

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +6 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden tvor. Zásah: Bodné zranění 2 (1k4) plus jedové zranění 9 (2k8).

Dlouhý meč. Útok na blízko zbraní: +6 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Sečné zranění 7 (1k8 + 3), nebo sečné zranění 8 (1k10 + 3), pokud se použije dvěma rukama.

Dlouhý luk. Útok na dálku zbraní: +6 k zásahu, dostřel 30/120 sáhů, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 7 (1k8 + 3) plus jedové zranění 4 (1k8).