Mozkožrout

Mozkoužrouti, zvaní také illitydi, jsou bičem vnímajících tvorů napříč nesčetnými světy. Jsou to psioničtí tyrani, otrokáři, mezidimenzionální cestovatelé a zákeřní géniové, kteří sklízí celé rasy pro své vlastní pochybné cíle. Z jejich chobotnicových hlav se vinou čtyři chapadla, které se nedočkavě ohýbají hladem, když se přiblíží vnímající tvorové.

V dávných dobách illitydi ovládali říše, jež se rozpínali po mnoha světech. Podrobovali si a následně pokřivovali celé rasy humanoidních otroků, včetně githyanků a githzerajů, divousů a kuo-toů. Illitydi, spojeni kolektivním vědomím, osnují dalekosáhlé a zlé plány, jakých jen jsou jejich bezedné mysli schopny.

Kvůli pádu jejich impérií se illitydí kolektivy v Materiální sféře zabydleli v Temných říších.

Psioničtí velitelé. Mozkožrouti mají psionické schopnosti, které jim umožňují ovládat mysli tvorů jako troglodyti, divousi, quagoti a zlobři. Illitydi upřednostňují telepatickou komunikaci a pomocí své telepatie rozdávají příkazy svým vazalům.

Když illityd narazí na silný odpor, vyhne se počátečnímu boji a nařídí zaútočit svým vazalům. Tito vazalové, jako fyzická prodloužení illitydových myšlenek, se vloží mezi mozkožrouta a jeho nepřátele a obětují své životy, aby jejich pán unikl.

Úlí mozkové kolonie. Osamělí mozkožrouti jsou jako tuláci a psanci. Většina illitydů patří do kolonie sourozeneckých mozkožroutů oddaných starému mozku — masivní mozkovité bytosti, která bydlí ve slané tůni poblíž centra mozkožroutí komunity. Ze své tůně starý mozek telepaticky diktuje své tužby každému jednotlivému mozkožroutovi v okruhu 5 mil, neboť je schopný vést několik mentálních rozhovorů najednou.

Hlad mysli. Illitydi se živí mozky humanoidů. Mozky poskytují enzymy, hormony a psychickou energii nezbytnou pro jejich přežití. Illityd s dobrým zdravím díky stravě bohaté na mozek vylučuje tenkou vrstvu slizu, který obaluje jeho světle fialovou kůži.

Illityd zažívá nadšení, když požírá mozek humanoida, spolu se vzpomínkami, osobností a nejniternějšími strachy. Mozkožrouti mozek někdy raději sklidí, než aby ho sežrali, a použijí ho jako součást jistého cizáckého experimentu, nebo ho přemění na rozumhlta.

Kvalitština

Při vzácných příležitostech, když mozkožrouti potřebují něco napsat, píšou v kvalitštině. Tento systém hmatového písma (podobný Brailleovu) čte illityd pomocí svých chapadel. Kvalitština se zapisuje ve čtyřřádkových odstavcích a je svou stavbou tak cizácká, že neillitydi musí sáhnout po magii, aby odhalili její význam. I když se kvalitština dá používat pro udržování záznamů, illitydi ji zpravidla používají k označování portálů či jiných povrchů varováními nebo instrukcemi.

Mozkožrout
Střední zrůda, zákonné zlo
Obranné číslo 15 (kyrys)
Životy 71 (13k8 + 13)
Rychlost 6 sáhů
 • SIL11 (+0)
 • OBR12 (+1)
 • ODL12 (+1)
 • INT19 (+4)
 • MDR17 (+3)
 • CHA17 (+3)
Záchranné hody Int +7, Mdr +6, Cha +6
Dovednosti Klamání +6, Mystika +7, Nenápadnost +4, Přesvědčování +6, Vhled +6, Vnímání +6
Smysly vidění ve tmě 24 sáhů, pasivní Vnímání 16
Jazyky hlubinština, temnobecná řeč, telepatie 24 sáhů
Nebezpečnost 7 (2 900 ZK)

Magické odolání. Mozkožrout má výhodu k záchranným hodům proti kouzlům a ostatním magickým účinkům.

Přirozené sesílání kouzel (psionik). Mozkožroutova přirozená sesílací vlastnost je Inteligence (SO záchrany kouzla je 15). Umí přirozeně sesílat následující kouzla, jež od něj nevyžadují žádné složky:

Libovolně: levitace, odhal myšlenky

1/den každé: podrob nestvůru, přesun sférami (jen na sebe)

Akce

Chapadla. Útok na blízko zbraní: +7 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden tvor. Zásah: Psychické zranění 15 (2k10 + 4). Je-li cíl Střední či menší, je uchvácený (SO úniku je 15) a musí uspět v záchranném hodu na Inteligenci se SO 15, jinak je ochromen, dokud toto uchvácení neskončí.

Vytažení mozku. Útok na blízko zbraní: +7 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden neschopný humanoid uchvácený mozkožroutem. Zásah: Cíl utrpí bodné zranění 55 (10k10). Sníží-li toto zranění cíli životy na 0, mozkožrout cíl zabije a vytáhne a sežere jeho mozek.

Mentální výpad (obnovení 5 – 6). Mozkožrout magicky vypustí psychickou energii v kuželu 12 sáhů. Každý tvor v této oblasti musí uspět v záchranném hodu na Inteligenci se SO 15. Když tvor neuspěje, utrpí psychické zranění 22 (4k8 + 4) a bude ochromený na 1 minutu. Tvor může zopakovat záchranný hod na konci každého svého tahu a při úspěchu pro něj účinek skončí.

Varianta: Mozkožroutí mystik

Hrstka mozkožroutů doplňuje svou psionickou schopnost mystickými kouzly. Ale jejich illitydí druzi je považují za devianty a obvykle se jich straní. Mozkožroutí mystik má nebezpečnost 8 (3 900 ZK) a následující rys.

Sesílání kouzel. Mozkožrout je sesilatel kouzel 10. úrovně. Jeho sesílací vlastnost je Inteligence (SO záchrany kouzla je 15, útočná oprava kouzla je +7). Mozkožrout má připravená následující klerická kouzla:

Triky (libovolně): mágova ruka, šokující sevření, tančící světla, znamení proti čepelím

 1. úroveň (4 pozice): najdi magii, přestrojení, spánek, štít

 2. úroveň (3 pozice): neviditelnost, paprsek slabosti, rozmazání

 3. úroveň (3 pozice): blesk, jasnozřivost, poselství

 4. úroveň (3 pozice): klamný prostor, zmatek

 5. úroveň (2 pozice): telekineze, zeď síly