Bulta

Bulta je masivní predátor, který terorizuje zemi, kterou obývá. Říká se mu také „suchozemský žralok“ a jeho život je pouze o žraní. Bultové jsou zlostní a žraví a nemají z nikoho strach. Útočí bez ohledu na převyšující počet či sílu protivníka.

Podzemní lovci. Když bultové loví, pomocí svých silných drápů vyhrabávají tunel. Nedbají na překážky, vyvrací stromy z kořenů, způsobují sesuvy půdy na svazích a zanechávají za sebou závrty. Když bulta zaznamená chvění v půdě a skále způsobené pohybem, vystřelí na povrch, do široka rozevře čelisti a zaútočí.

Putující nestvůra. Bulta se toulá v zemích mírného podnebí a žere zvířata a humanoidy, na které narazí. Nemá rád trpasličí a elfí maso, i když je zabije často dřív, než si uvědomí, co jsou zač. Nejvíc miluje hobití maso a je štěstím bez sebe, když honí buclaté hobity po poli.

Bulta nemá doupě, ale toulá se lovištěm širokým až třicet mil. Jeho jediným kritériem pro loviště je dostupnost jídla, a když v něm všechno sežere, posune se dál. Tito tvorové se často usídlují u humanoidních osad a terorizují je, dokud obyvatelé neutečou, nebo dokud není bulta zabit.

Všichni tvorové se vyhýbají bultům, kteří všechno, co se hýbe, považují za jídlo — dokonce i jiné predátory a bulty. Bultové se schází jen kvůli páření, což vyústí v krvavý akt drápů a zubů, jež obvykle končí smrtí a sežráním samce.

Mystické stvoření. Někteří mudrci se domnívají, že bulta je výsledkem experimentů šíleného kouzelníka, který zkřížil dravé kajmanky a pásovce, s příměsí démonické krve. Bultové byli již několikrát považováni za vyhubené, ale po letech, co nebyli spatřeni, se znova neodvratně objevili. Protože jejich mláďata vlastně nikdo nikdy neviděl, někteří mudrci mají podezření, že bultové udržují tajná hnízdiště, ze kterých vyráží do světa dospělí.

Bulta
Velká obluda, bez přesvědčení
Obranné číslo 17 (přirozená zbroj)
Životy 94 (9k10 + 45)
Rychlost 8 sáhů, hrabání 8 sáhů
  • SIL19 (+4)
  • OBR11 (+0)
  • ODL21 (+5)
  • INT2 (-4)
  • MDR10 (+0)
  • CHA5 (-3)
Dovednosti Vnímání +6
Smysly vidění ve tmě 12 sáhů, mimozrakové vnímání 12 sáhů, pasivní Vnímání 16
Jazyky
Nebezpečnost 5 (1 800 ZK)

Skok z místa. Bultův skok do dálky je až 6 sáhů a jeho skok do výšky je až 3 sáhy, s rozběhem nebo bez.

Akce

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +7 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 30 (4k12 + 4).

Smrtící skok. Pokud bulta skočí aspoň 3 sáhy jako součást svého pohybu, může pak použít svou akci k přistání na nohách na místě, které obsahuje jednoho či více jiných tvorů. Každý z těchto tvorů musí uspět v záchranném hodu na Sílu či Obratnost se SO 16 (dle volby cíle), jinak je sražen k zemi a utrpí drtivé zranění 14 (3k6 + 4) plus sečné zranění 14 (3k6 + 4). Při úspěšné záchraně tvor utrpí jen poloviční zranění, není sražen k zemi a je odtlačen 1 sáh mimo bultovo místo na volné místo dle tvorovy volby. Není-li v dosahu žádné volné místo, je tvor místo toho sražen k zemi na bultově místě.