Noční můra

Noční můra se zjevuje v oblaku zvířeného kouře a její hřívu, ocas a kopyta ovíjí plameny. Tvorova nadpozemsky černá podoba se pohybuje s nadpřirozenou rychlostí a mizí v oblaku síry stejně rychle, jako se objevila.

Hrůzostrašný oř. Noční můra, zvaná také „démonický kůň“ nebo „pekelný kůň“, slouží jako oř pro výjimečně zlé tvory. Vozí démony, ďábly, rytíře smrti, kostěje, noční ježibaby a jiné zlovolné tvory. Noční můra připomíná ďábelského koně a její ohnivě rudé oči prozrazují zlomyslnou inteligenci.

Noční můra se dá přivolat z Nižších sfér, ale pokud jí přivolávač pro přivolání nenabídne jako potravu žádnou hodnotnou oběť, nebude mu prokazovat žádnou zvláštní oddanost.

Tvorba noční můry. Noční můry se nevyskytují v mnohovesmíru přirozeně. Je nutné je tvořit z pegasů. Rituál na stvoření noční můry vyžaduje mučivou amputaci pegasových křídel a dohnání tohoto vznešeného tvora ke zlu, načež je přetvořen pomocí černé magie.

Noční můra
Velký běs, neutrální zlo
Obranné číslo 13 (přirozená zbroj)
Životy 68 (8k10 + 24)
Rychlost 12 sáhů, létání 18 sáhů
  • SIL10 (+4)
  • OBR18 (+2)
  • ODL16 (+3)
  • INT10 (+0)
  • MDR13 (+1)
  • CHA15 (+2)
Imunity vůči zraněním ohnivá
Smysly pasivní Vnímání 11
Jazyky rozumí démonštině, ďábelštině a obecné řeči, ale neumí mluvit
Nebezpečnost 3 (700 ZK)

Udělení ohnivého odolání. Noční můra může udělit odolání vůči ohnivému zranění komukoliv, kdo na ní jede.

Svícení. Noční můra osvítí jasným světlem okruh o poloměru 2 sáhy a slabým světlem další 2 sáhy.

Akce

Kopyta. Útok na blízko zbraní: +6 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Drtivé zranění 13 (2k8 + 4) plus ohnivé zranění 7 (2k6).

Éterická chůze. Noční můra a až tři tvorové, kteří s tím souhlasí a jsou do 1 sáhu od ní, mohou vejít z Materiální sféry do Éterické sféry, nebo naopak.