Yugoloti

Yugoloti jsou vrtkaví běsi, kteří obývají sféry Acheron, Gehenna, Hády a Carceri. Pracují jako žoldáci a jsou nechvalně proslulí svou přechodnou spolehlivostí. Jsou ztělesněním hrabivosti. Než začne yugolot sloužit pod něčí zástavou, ptá se sám sebe na jediné: Co z toho budu mít?

Zplozenci z Gehenny. První yugoloti byli stvořeni sesterstvem nočních ježibab v Gehenně. Obecně se věří, že tuto práci zadal Asmodeus, Pán Devíti pekel, v naději, že stvoří armádu běsů, kteří nebudou svázáni s Devíti pekly. Ježibaby v průběhu vytváření této nové armády vyrobily čtyři magické rukověti, do nichž zaznamenaly pravá jména všech yugolotů, které stvořily, kromě jednoho, Generála Gehenny. Tyto rukověti byly nazvány Knihy vedení. Protože znalost běsova pravého jména nad ním dává moc, ježibaby používaly tyto knihy k zajištění oddanosti yugolotů. Používaly knihy i k zaznamenávání pravých jmen ostatních běsů, na které narazily. Říká se, že Knihy vedení obsahují i pravá jména několika démonických pánů a arciďáblů.

Malicherná žárlivost a nekonečné hašteření způsobily rozpad sesterstva a v následném uchvácení moci byly Knihy vedení ztraceny a ukradeny. Když yugoloti přestali být smluvně vázáni, získali nezávislost a nyní nabízejí své služby za nejvyšší nabídku.

Běsovští žoldáci. Přivolaní yugoloti požadují za svůj čas a oddanost hodně. Ať dá yugolot jakékoliv sliby, hned je poruší, když se mu naskytne lepší příležitost. Na rozdíl od démonů, s yugoloty se dá argumentovat, ale na rozdíl od ďáblů, jen málokdy dodrží své slovo.

Yugoloty lze nalézt kdekoliv, ale vysoké náklady na udržení věrnosti yugolotí armády obvykle překračují to, co je jakýkoliv vojvoda v Materiální sféře schopen zaplatit.

Yugoloti jsou vypočítaví tvorové a neustále se mezi sebou hádají. Yugolotí armáda je organizovanější než loupeživá horda démonů, ale mnohem méně uspořádaná a ukázněná než legie ďáblů. Bez mocného vůdce, který je umí srovnat do řady, bojují jen ze své násilnické záliby a jen tak dlouho, dokud je to pro ně výhodné.

Zpátky do Gehenny. Když yugolot zemře, rozpustí se v kaluž krve a znovu se zformuje v plné síle v Holé věčnosti Gehenny. Yugulot může být trvale zničen jen ve své domovské sféře. Yugolot to ví a podle toho jedná. Když je přivolán do jiné sféry, bojuje bez obav o své vlastní zdraví. V Gehenně je náchylnější k ústupu nebo žadonění o milost, pokud se jeho zánik zdá na spadnutí.

Když je yugolot trvale zničen, jeho jméno zmizí z každé Knihy vedení. Je-li yugolot znovu vytvořen pomocí kacířského rituálu, za něhož je nutné utratit duše, jeho jméno se v knihách opět objeví.

Knihy vedení. Když zmizely všechny čtyři kopie Knih vedení, Asmodeus a noční ježibaby ztratily kontrolu nad tvorbou yugolotů. Stále existují všechny Knihy vedení. Proudí ze sféry do sféry, kde na ně občas narazí odvážlivci a pošetilci. Yugolot přivolaný pomocí pravého jména, jak je zapsáno v Knihách vedení, je nucen poslušně sloužit svému přivolávači. Yugolot nesnáší být ovládán tímto způsobem a bez okolků to dává najevo. Jako nevrlé dítě splní pokyny doslovně a bude hledat příležitosti, jak je překroutit.

Generál Gehenny. Někde v sirných pustinách Gehenny se toulá ultrolot, který je tak silný, že jeho sílu nikdo nezpochybňuje: je to Generál Gehenny. Mnoho yugolotů pátrá po tomto velkém generálovi v naději, že by u něj sloužili. Věří, že služba u Generála Gehenny poskytuje moc a prestiž mezi bytostmi z Nižších sfér.

Ať tak či onak, žádný běs Generála nenajde, pokud si to Generál nepřeje. Jeho osobní jméno je neznámé a dokonce ani Knihy vedení neobsahují žádnou zmínku o této mocné, skrznaskrz zlé bytosti.

Mezzolot

Převážná část yugolotí populace se skládá z mezzolotů, což jsou hmyzí tvorové lidské velikosti pokrytí hustými chitinovými pláty. Mezzoloti slouží jako pěšáci v yugolotích armádách. Když se ženou na nepřátele, jejich zeširoka posazené oči jim rudě svítí.

Násilí a odměna jsou základní hnací silou mezzolota a mocná bytost, která slibuje jedno nebo druhé, ho může snadno zlákat do služby. Ačkoliv má mezzolot na svých čtyřech rukou smrtící drápy, dvěma z nich obvykle používá trojzubec. Je-li obklopen nepřáteli, vydechne toxické výpary, které dokážou udusit a zabít celé skupiny tvorů.

Mystikolot

Mystikoloti jsou úskočné bytosti s šakalími hlavami a humanoidními těly, kteří ale pomocí magie na sebe mohou vzít jakoukoliv humanoidní podobu. Berou ji na sebe, aby vyměnili šakalí vrčení za půvabné úsměvy a získali si důvěru tvorů, se kterými jednají.

Bez ohledu na zvolenou podobu mystikolot vypadá dobře upravený, oblečený do zdobených rouch. Mystikoloti jsou vysoce inteligentní sesilatelé kouzel, kteří lační po vědění a moci. Velí jednotkám nižších yugolotů a udržují smlouvy, záznamy a účty svého druhu.

Mystikoloti znají všechny jazyky slovem i písmem, což z nich dělá obratné diplomaty a vyjednavače. Řádně zaplacený mystikolot umí s důvtipem a jemností zprostředkovat smlouvy či spojenectví, stejně jako mystikolot, který změní strany, umí snadno proměnit dokonale rozjednané mírové rozhovory v totální válku. Za svůj čas a talent tento běs požaduje informace nebo také mocné kouzelné předměty, které může vyměnit za ještě více informací.

Nykalot

Nykaloti, elitní vzdušné úderné oddíly yugolotů, vypadají jako svalnatí chrliči. Silná netopýří křídla je během bitvy rychle vynáší do vzduchu a drápy ostré jako břitva snadno prořezávají maso a kosti. Nykalot je strašidelný nepřítel. Bez varování udeří tvrdě a rychle a pak se teleportuje pryč. Pomocí své přirozené magie se zneviditelňuje nebo vytváří své iluzorní dvojníky, aby ještě víc zmátl své nepřátele.

Nykaloti jsou nejvěrnější z yugolotů. Když najdou zlého pána, který s nimi dobře zachází, je nepravděpodobné, že by porušili svou dohodu, ledaže by za to byla extrémní odměna.

Ultrolot

Ultroloti velí yugolotím armádám Krvavé války. Ultrolot vypadá jako štíhlý humanoid s šedou kůží a prodlouženou hlavou. Jeho obličej nemá žádné rysy kromě dvou vejčitých očí. Z těchto očí se mohou stát jiskřivé tůně světla, které umí provrtat ostatní tvory a nechat je bezmocně se svíjet.

Ultroloti si jdou často jeden druhému po krku a plánují, jak zvětšit svou vlastní moc. Když ultroloty nezaměstnává Krvavá válka, vedou yugolotí jednotky sférami a jednají jako zločinečtí šéfové nebo velitelé zlých žoldnéřských kumpanií.

Se svou krutou pověstí ultroloti velí svým poskokům bojovat, zatímco sami se drží od boje dál. Nižší yugoloti znají své místo, když čelí ultrolotovi, a odpovídají na jeho předvolání bez nároku na honorář.

„Moc. Všichni po ní dychtíme, ale jen pár vybraných z nás si ji zaslouží.“

— Šemeška Nájezdník, mystikolot v Sigilu

Varianta: Přivolávání yugolotů

Někteří yugoloti mohou mít možnost akce, která jim umožňuje přivolat další yugoloty.

Přivolej yugoloty (1/den). Yugolot si zvolí, co přivolá, a pokusí se o magické přivolávání.

 • Mezzolot má 30% šanci přivolat jednoho mezzolota.

 • Mystikolot má 40% šanci přivolat jednoho mystikolota.

 • Nykalot má 50% šanci přivolat buď 1k4 mezzolotů, nebo jednoho nykalota.

 • Ultrolot má 50% šanci přivolat buď 1k6 mezzolotů, 1k4 nykalotů nebo jednoho ultrolota.

Přivolaný yugolot se objeví na volném místě do 12 sáhů od přivolávače, dělá si, co chce (pokud přivolávač není ultrolot, v tom případě jedná jako přivolávačův spojenec) a nemůže přivolat další yugoloty. Vydrží 1 minutu, dokud on sám či jeho přivolávač nezemře, nebo dokud ho přivolávač nezruší jako bonusovou akci.

Mezzolot
Střední běs (yugolot), neutrální zlo
Obranné číslo 18 (přirozená zbroj)
Životy 75 (10k8 + 30)
Rychlost 8 sáhů
 • SIL18 (+4)
 • OBR11 (+0)
 • ODL16 (+3)
 • INT7 (-2)
 • MDR10 (+0)
 • CHA11 (+0)
Dovednosti Vnímání +3
Odolání vůči zraněním blesková, chladná, ohnivá; bodná, drtivá a sečná z nemagických útoků
Imunity vůči zraněním jedová, kyselinová
Imunity vůči stavům otrávený
Smysly mimozrakové vnímání 12 sáhů, vidění ve tmě 12 sáhů, pasivní Vnímání 13
Jazyky démonština, ďábelština, telepatie 12 sáhů
Nebezpečnost 5 (1 800 ZK)

Přirozené sesílání kouzel. Mezzolotova přirozená sesílací vlastnost je Charisma (SO záchrany kouzla je 11). Mezzolot může přirozeně sesílat následující kouzla, jež od něj nevyžadují surovinové složky:

2/den každé: rozptyl magii, tma

1/den: oblak smrti

Magické odolání. Mezzolot má výhodu k záchranným hodům proti kouzlům a ostatním magickým účinkům.

Magické zbraně. Mezzolotovy útoky zbraní jsou magické.

Akce

Vícenásobný útok. Mezzolot zaútočí dvakrát: jednou drápy a jednou trojzubcem.

Drápy. Útok na blízko zbraní: +7 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Sečné zranění 9 (2k4 + 4).

Trojzubec. Útok na blízko nebo na dálku zbraní: +7 k zásahu, dosah 1 sáh nebo dostřel 4/12 sáhů, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 7 (1k6 + 4), nebo bodné zranění 8 (1k8 + 4), když ho drží oběma chapadly pro útok na blízko.

Teleport. Mezzolot se magicky teleportuje, spolu se svým vybavením, které drží nebo má na sobě, až 12 sáhů na volné místo, které vidí.

Mystikolot
Střední běs (yugolot), neutrální zlo
Obranné číslo 17 (přirozená zbroj)
Životy 104 (16k8 + 32)
Rychlost 6 sáhů, létání 6 sáhů
 • SIL17 (+3)
 • OBR12 (+1)
 • ODL14 (+2)
 • INT20 (+5)
 • MDR16 (+3)
 • CHA17 (+3)
Záchranné hody Obr +5, Int +9, Mdr +7, Cha +7
Dovednosti Klamání +9, Mystika +13, Vhled +9, Vnímání +7
Odolání vůči zraněním blesková, chladná, ohnivá; bodná, drtivá a sečná z nemagických útoků
Imunity vůči zraněním jedová, kyselinová
Imunity vůči stavům otrávený, zmámený
Smysly pravdivé vidění 24 sáhů, pasivní Vnímání 17
Jazyky všechny, telepatie 24 sáhů
Nebezpečnost 12 (8 400 ZK)

Přirozené sesílání kouzel. Mystikolotova přirozená sesílací vlastnost je Charisma (SO záchrany kouzla je 15). Mystikolot může přirozeně sesílat následující kouzla, jež od něj nevyžadují surovinové složky:

Libovolně: magická střela, neviditelnost (jen na sebe), rozpal kov, tma, změň svůj tvar

Magické odolání. Mystikolot má výhodu k záchranným hodům proti kouzlům a ostatním magickým účinkům.

Magické zbraně. Mystikolotovy útoky zbraní jsou magické.

Sesílání kouzel. Mystikolot je sesilatel kouzel 16. úrovně. Jeho sesílací vlastnost je Inteligence (SO záchrany kouzla je 17, útočná oprava kouzla je +9). Mystikolot má připravena následující kouzelnická kouzla:

Triky (libovolně): drobná iluze, kejkle, mágova ruka, ohnivá střela

 1. úroveň (4 pozice): najdi magii, štít, Tenserův levitující disk, určení

 2. úroveň (3 pozice): odhal myšlenky, přelud, sugesce, zrcadlový obraz

 3. úroveň (3 pozice): ohnivá koule, protikouzlo, strach

 4. úroveň (3 pozice): dimenzionální dveře, vypuzení

 5. úroveň (2 pozice): mluva sfér, znehybni nestvůru

 6. úroveň (1 pozice): rozvětvený blesk

 7. úroveň (1 pozice): prst smrti

 8. úroveň (1 pozice): ukryj mysl

Akce

Drápy. Útok na blízko zbraní: +7 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Sečné zranění 8 (2k4 + 3). Cíl si musí hodit záchranný hod na Odolnost se SO 14. Když neuspěje, utrpí jedové zranění 10 (3k6), nebo poloviční zranění při úspěšném záchranném hodu.

Teleport. Mystikolot se magicky teleportuje, spolu se svým vybavením, které drží nebo má na sobě, až 12 sáhů na volné místo, které vidí.

Nykalot
Velký běs (yugolot), neutrální zlo
Obranné číslo 18 (přirozená zbroj)
Životy 123 (13k10 + 52)
Rychlost 8 sáhů, létání 12 sáhů
 • SIL20 (+5)
 • OBR11 (+0)
 • ODL19 (+4)
 • INT12 (+1)
 • MDR10 (+0)
 • CHA15 (+2)
Dovednosti Nenápadnost +4, Vnímání +4, Zastrašování +6
Odolání vůči zraněním blesková, chladná, ohnivá; bodná, drtivá a sečná z nemagických útoků
Imunity vůči zraněním jedová, kyselinová
Imunity vůči stavům otrávený
Smysly mimozrakové vnímání 12 sáhů, vidění ve tmě 12 sáhů, pasivní Vnímání 14
Jazyky démonština, ďábelština, telepatie 12 sáhů
Nebezpečnost 9 (5 000 ZK)

Přirozené sesílání kouzel. Nykalotova přirozená sesílací vlastnost je Charisma. Nykalot může přirozeně sesílat následující kouzla, jež od něj nevyžadují surovinové složky:

Libovolně: najdi magii, neviditelnost (jen na sebe), rozptyl magii, tma, zrcadlový obraz

Magické odolání. Nykalot má výhodu k záchranným hodům proti kouzlům a ostatním magickým účinkům.

Magické zbraně. Nykalotovy útoky zbraní jsou magické.

Akce

Vícenásobný útok. Nykalot zaútočí dvakrát na blízko, nebo jednou na blízko a před či po útoku se teleportuje.

Drápy. Útok na blízko zbraní: +9 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Sečné zranění 12 (2k6 + 5). Je-li cílem tvor, musí uspět v záchranném hodu na Odolnost se SO 16, jinak na začátku každého svého tahu utrpí sečné zranění 5 (2k4) kvůli běsovskému poranění. Pokaždé, když nykalot zasáhne tvora poraněného tímto útokem, zranění způsobované tímto poraněním vzroste o 5 (2k4). Jakýkoliv tvor může provést akci k ošetření tohoto poranění úspěšným ověřením Moudrosti (Lékařství) se SO 13. Poranění se také ošetří, pokud cíl obdrží magické léčení.

Obouruční sekera. Útok na blízko zbraní: +9 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Sečné zranění 18 (2k12 + 5).

Teleport. Nykalot se magicky teleportuje, spolu se svým vybavením, které drží nebo má na sobě, až 12 sáhů na volné místo, které vidí.

Ultrolot
Střední běs (yugolot), neutrální zlo
Obranné číslo 19 (přirozená zbroj)
Životy 153 (18k8 + 72)
Rychlost 6 sáhů, létání 12 sáhů
 • SIL16 (+3)
 • OBR16 (+3)
 • ODL18 (+4)
 • INT18 (+4)
 • MDR15 (+2)
 • CHA19 (+4)
Dovednosti Nenápadnost +8, Vnímání +7, Zastrašování +9
Odolání vůči zraněním blesková, chladná, ohnivá; bodná, drtivá a sečná z nemagických útoků
Imunity vůči zraněním jedová, kyselinová
Imunity vůči stavům otrávený, vystrašený, zmámený
Smysly pravdivé vidění 24 sáhů, pasivní Vnímání 17
Jazyky démonština, ďábelština, telepatie 24 sáhů
Nebezpečnost 13 (10 000 ZK)

Přirozené sesílání kouzel. Ultrolotova přirozená sesílací vlastnost je Charisma (SO záchrany kouzla je 17). Ultrolot může přirozeně sesílat následující kouzla, jež od něj nevyžadují surovinové složky:

Libovolně: najdi magii, neviditelnost (jen na sebe), odhal myšlenky, rozptyl magii, sugesce, tma, změň svůj tvar

3/den každé: dimenzionální dveře, ohnivá zeď, strach

1/den každé: hromadná sugesce, ohnivá bouře

Magické odolání. Ultrolot má výhodu k záchranným hodům proti kouzlům a ostatním magickým účinkům.

Magické zbraně. Ultrolotovy útoky zbraní jsou magické.

Akce

Vícenásobný útok. Ultrolot může použít Hypnotický pohled a zaútočit třikrát na blízko.

Dlouhý meč. Útok na blízko zbraní: +8 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Sečné zranění 7 (1k8 + 3), nebo sečné zranění 8 (1k10 + 3), pokud se použije dvěma rukama.

Hypnotický pohled. Ultrolotovy oči zajiskří opalizujícím světlem a on zacílí jednoho tvora, kterého vidí do 6 sáhů od sebe. Pokud cíl ultrolota vidí, musí uspět v záchranném hodu na Moudrost se SO 17 proti této magii, jinak ho ultrolot zmámí do konce ultrolotova příštího tahu. Zmámený cíl je ochromený. Pokud cíl uspěje v záchranném hodu, bude imunní vůči ultrolotově pohledu 24 hodin.

Teleport. Ultrolot se magicky teleportuje, spolu se svým vybavením, které drží nebo má na sobě, až 12 sáhů na volné místo, které vidí.