Drakostěj

Přestože jsou draci tak dlouhověcí, jak jsou, všichni musí nakonec zemřít. Tato myšlenka se mnoha drakům moc nelíbí a někteří se uvolní k přeměně nekromantickou energií a prastarými rituály do mocných nemrtvých drakostějů. Tuto cestu si volí jen nejnarcističtější draci, neboť ví, že když to udělají, přeruší všechny vazby ke svému druhu a dračím bohům.

Po smrti. Drakostěj si po přeměně ponechává svůj tvar a velikost, jeho kůže a šupiny se pevně přitisknou ke kostem, nebo se svléknou a zanechají za sebou kostru. Jeho oči vypadají jako zářivé body světla plovoucí v stinných důlcích, jež naznačují zlovůli jeho nemrtvé mysli.

I když mnozí draci sledují ješitné cíle ničení a nadvlády, drakostějové jsou hanebnější než většina zlých draků. Snaží se vládnout všemu. Drakostěj je ďábelsky inteligentní tyran, který spřádá složité sítě odporných intrik a přitahuje služebníky motivované chamtivostí a touhou po moci. Jedná ze stínů a aktivně intrikuje, aby udržel svou existenci v tajnosti. Drakostěj je mazaný a náročný protivník.

Drakostějské škapulíře. Tvorba drakostěje vyžaduje spolupráci draka a skupiny mágů nebo kultistů, kteří mohou vykonat příslušný rituál. V průběhu rituálu drakostěj pozře toxický nápoj, který ho okamžitě zabije. Přisluhující sesilatelé kouzel pak zachytí jeho duši a přenesou ji do speciálního drahokamu, který funguje jako drakostějův škapulíř. Když se drakovo tělo rozloží, duše uvnitř drahokamu se navrátí a oživí drakovy kosti.

Dojde-li někdy ke zničení drakostějovy fyzické formy, jeho duše se navrátí do drahokamu, pokud je ve stejné sféře jako duše. Dotkne-li se drahokam mrtvoly jiného draka, drakostějův duch ji může posednout a stát se novým drakostějem. Je-li drahokam drakostějovy duše vzat do jiné sféry, drakostějova duše nemá kam jít, když je její nemrtvé tělo zničeno a prostě odejde do posmrtného života.

Šablona drakostěje

Jen prastarý nebo dospělý skutečný drak se může přeměnit na drakostěje. Mladší draci, kteří se pokusí podstoupit proměnu, zemřou, stejně jako ostatní tvorové, kteří nejsou skuteční draci, ale mají typ draka, například pseudodraci a vyverny. Stínový drak se nemůže přeměnit na drakostěje, protože už ztratil příliš mnoho ze své fyzické formy.

Když se drak stane drakostějem, ponechá si své statistiky, kromě výjimek popsaných níže. Drak ztratí rysy, například Obojživelník, které předpokládají živou fyziologii. Drakostěj si může uchovat nebo ztratit některé či všechny své akce doupěte, nebo získat nové, dle libovůle PJ.

Typ. Drakostějův typ se změní z draka na nemrtvého a dále již nepotřebuje dýchat, jíst, pít ani spát.

Odolání vůči zraněním. Drakostěj je odolný vůči nekrotickému zranění.

Imunity vůči zraněním. Drakostěj je imunní vůči jedu. Ponechává si i imunity, co měl před tím, než se stal drakostějem.

Imunity vůči stavům. Drakostěje nelze otrávit, paralyzovat, vystrašit ani zmámit. Netrpí také únavou.

Magické odolání. Drakostěj má výhodu k záchranným hodům proti kouzlům a ostatním magickým účinkům.

Dospělý modrý drakostěj
Obrovský nemrtvý, zákonné zlo
Obranné číslo 19 (přirozená zbroj)
Životy 225 (18k12 + 108)
Rychlost 8 sáhů, hrabání 6 sáhů, létání 16 sáhů
  • SIL25 (+7)
  • OBR10 (+0)
  • ODL23 (+6)
  • INT16 (+3)
  • MDR15 (+2)
  • CHA19 (+4)
Záchranné hody Obr +5, Odl +11, Mdr +7, Cha +9
Dovednosti Nenápadnost +5, Vnímání +12
Odolání vůči zraněním nekrotická
Imunity vůči zraněním blesková, jedová
Imunity vůči stavům otrávený, paralyzovaný, únava, vystrašený, zmámený
Smysly mimozrakové vnímání 12 sáhů, vidění ve tmě 24 sáhů, pasivní Vnímání 22
Jazyky dračí řeč, obecná řeč
Nebezpečnost 17 (18 000 ZK)

Legendární odolání (3/den). Neuspěje-li drakostěj v záchranném hodu, může si místo toho zvolit, že uspěje.

Magické odolání. Drakostěj má výhodu k záchranným hodům proti kouzlům a ostatním magickým účinkům.

Akce

Vícenásobný útok. Drakostěj může použít své Strašlivé vzezření. Pak zaútočí třikrát: jednou kousnutím a dvakrát drápy.

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +12 k zásahu, dosah 2 sáhy, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 18 (2k10 + 7) plus bleskové zranění 5 (1k10).

Drápy. Útok na blízko zbraní: +12 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Sečné zranění 14 (2k6 + 7).

Ocas. Útok na blízko zbraní: +12 k zásahu, dosah 3 sáhy, jeden cíl. Zásah: Drtivé zranění 16 (2k8 + 7).

Strašlivé vzezření. Každý tvor dle drakostějovy volby, který je do 24 sáhů od drakostěje a o kterém drak ví, musí uspět v záchranném hodu na Moudrost se SO 18, jinak se vystraší na 1 minutu. Tvor může zopakovat záchranný hod na konci každého svého tahu a při úspěchu pro něj účinek skončí. Je-li tvorův záchranný hod úspěšný nebo pro něj účinek skončí, bude vůči drakostějovu Strašlivému vzezření imunní 24 hodin.

Bleskový dech (obnovení 5 – 6). Drakostěj vydechne blesk v 18 sáhů dlouhé a 1 sáh široké dráze. Každý tvor v dráze si musí hodit záchranný hod na Obratnost se SO 20. Když tvor neuspěje, utrpí bleskové zranění 66 (12k10), nebo poloviční zranění při úspěšném záchranném hodu.

Legendární akce

Drakostěj může provést 3 legendární akce, přičemž si vybírá z níže uvedených možností. Najednou je možné použít jen jednu legendární akci a pouze na konci tahu jiného tvora. Drakostěj si obnoví utracené legendární akce na začátku svého tahu.

Hledání. Drakostěj si hodí na ověření Moudrosti (Vnímání).

Ocasní útok. Drakostěj zaútočí ocasem.

Útok křídlem (stojí 2 akce). Drakostěj pleskne svými křídly. Každý tvor do 2 sáhů od drakostěje musí uspět v záchranném hodu na Obratnost se SO 20, jinak utrpí drtivé zranění 14 (2k6 + 7) a je sražen k zemi. Po plácnutí křídly tímto způsobem může drakostěj ještě letět až poloviční rychlostí letu.