Modroni

Modroni jsou bytosti absolutního zákona, které lpí na hierarchii ve stylu úlu. Obývají sféru Mechanus a dohlíží na její věčně se točící soukolí. Jejich existence je rutinou dokonalého řádu jako perfektně namazaný hodinový stroj.

Absolutní zákon a řád. Pod vedením svého vůdce, Prima, modroni zvyšují pořádek v mnohovesmíru v souladu se zákony mimo chápání smrtelných myslí. Jejich vlastní mysli jsou síťově propojeny v hierarchické pyramidě, v níž každý modron obdržuje rozkazy od nadřízených a deleguje rozkazy podřízeným. Modron plní rozkazy s naprostou poslušností, maximální výkonností a bez mravních zásad nebo ega.

Modroni nemají žádné pojetí o sobě samých, kromě toho, co je nezbytné pro plnění svých povinností. Existují jako jednotný kolektiv, rozdělený podle hodností, ale přesto se na sebe vždy odkazují kolektivně. Pro modrona není žádné „já“, pouze „my“.

Absolutní hierarchie. Modroni komunikují jen se svou vlastní hodností a hodnostmi těsně nad a těsně pod nimi. Modroni, kteří mají o více než jednu hodnost více či méně, jsou pro pochopení buď příliš pokročilí, nebo příliš jednodušší.

Zuby Velkého stroje. Je-li modron zničen, zůstane rozložený. V záblesku světla se pak přemění náhrada z nejbližší nižší hodnosti. Povýšený modron je stejným způsobem nahrazen jedním ze svých podřízených, až po nejnižší úrovně hierarchie. Tam je vytvořen nový modron samotným Primem. Výsledkem toho je, že z Velké modronské katedrály stále vychází proud monodronů.

Velký modronský pochod. Když stroje Mechanu dokončí sedmnáct cyklů každých 289 let, Primus vyšle rozsáhlou armádů modronů do Vnějších sfér, na zdánlivě průzkumnou misi. Pochod je dlouhý a nebezpečný a do Mechanu se navrátí jen malé množství modronů.

Monodron

Monodron umí v jednu chvíli vykonávat jen jeden jednoduchý úkol a umí přenést jednu zprávu až čtyřicet osm slov dlouhou.

Duodron

Hranatí duodroni velí jednotkám monodronů a umí vykonávat až dva úkoly současně.

Tridron

Tridroni mají tvar obrácených pyramid. V bitvě vedou nižší modrony.

Kvadron

Kvadroni jsou lstiví válečníci a slouží jako artilerie a polní důstojníci v plucích modronských armád.

Pentadron

Pentadroni dohlíží na pracující obyvatelstvo Mechanu. Umí improvizovaně reagovat na nové situace.

Varianta: Odpadlí modroni

Modronská jednotka se někdy porouchá, buď kvůli přirozenému postupnému kažení, nebo když je vystavena chaotickým silám. Odpadlí modroni nejednají podle Primových přání a nařízení, porušují zákony, neposlouchají rozkazy, a dokonce se dopouští násilí. Ostatní modroni loví takové odpadlíky.

Odpadlý modron ztrácí rys Zákonná mysl a může mít jakékoli přesvědčení kromě zákonně neutrálního. Jinak má stejné statistiky jako normální modron dané hodnosti.

„Každých 289 let se celý mnohovesmír zblázní. Jako hodinový stroj.“

— Kwint Bouřkořach, skalní gnómí dobrodruh

Monodron
Střední výtvor, zákonně neutrální
Obranné číslo 15 (přirozená zbroj)
Životy 5 (1k8 + 1)
Rychlost 6 sáhů, létání 6 sáhů
 • SIL10 (+0)
 • OBR13 (+1)
 • ODL12 (+1)
 • INT4 (-3)
 • MDR10 (+0)
 • CHA5 (-3)
Smysly pravdivé vidění 24 sáhů, pasivní Vnímání 10
Jazyky modronština
Nebezpečnost 1/8 (25 ZK)

Zákonná mysl. Monodrona nelze přinutit spáchat čin v rozporu s jeho povahou nebo instrukcemi.

Rozpad. Pokud monodron zemře, jeho tělo se rozpadne na prach a zůstanou po něm jen zbraně a to, co držel nebo měl na sobě.

Akce

Dýka. Útok na blízko zbraní: +3 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 3 (1k4 + 1).

Oštěp. Útok na blízko nebo na dálku zbraní: +2 k zásahu, dosah 1 sáh nebo dostřel 6/24 sáhů, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 3 (1k6).

Duodron
Střední výtvor, zákonně neutrální
Obranné číslo 15 (přirozená zbroj)
Životy 11 (2k8 + 2)
Rychlost 6 sáhů
 • SIL11 (+0)
 • OBR13 (+1)
 • ODL12 (+1)
 • INT6 (-2)
 • MDR10 (+0)
 • CHA7 (-2)
Smysly pravdivé vidění 24 sáhů, pasivní Vnímání 10
Jazyky modronština
Nebezpečnost 1/4 (50 ZK)

Zákonná mysl. Duodrona nelze přinutit spáchat čin v rozporu s jeho povahou nebo instrukcemi.

Rozpad. Pokud duodron zemře, jeho tělo se rozpadne na prach a zůstanou po něm jen zbraně a to, co držel nebo měl na sobě.

Akce

Vícenásobný útok. Duodron zaútočí buď dvakrát pěstí, nebo dvakrát oštěpem.

Pěst. Útok na blízko zbraní: +2 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Drtivé zranění 2 (1k4).

Oštěp. Útok na blízko nebo na dálku zbraní: +3 k zásahu, dosah 1 sáh nebo dostřel 6/24 sáhů, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 4 (1k6 + 1).

Tridron
Střední výtvor, zákonně neutrální
Obranné číslo 15 (přirozená zbroj)
Životy 16 (3k8 + 3)
Rychlost 6 sáhů
 • SIL12 (+1)
 • OBR13 (+1)
 • ODL12 (+1)
 • INT9 (-1)
 • MDR10 (+0)
 • CHA9 (-1)
Smysly pravdivé vidění 24 sáhů, pasivní Vnímání 10
Jazyky modronština
Nebezpečnost 1/2 (100 ZK)

Zákonná mysl. Tridrona nelze přinutit spáchat čin v rozporu s jeho povahou nebo instrukcemi.

Rozpad. Pokud tridron zemře, jeho tělo se rozpadne na prach a zůstanou po něm jen zbraně a to, co držel nebo měl na sobě.

Akce

Vícenásobný útok. Tridron zaútočí buď třikrát pěstí, nebo třikrát oštěpem..

Pěst. Útok na blízko zbraní: +3 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Drtivé zranění 3 (1k4 + 1).

Oštěp. Útok na blízko nebo na dálku zbraní: +3 k zásahu, dosah 1 sáh nebo dostřel 6/24 sáhů, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 4 (1k6 + 1).

Kvadron
Střední výtvor, zákonně neutrální
Obranné číslo 16 (přirozená zbroj)
Životy 22 (4k8 + 4)
Rychlost 6 sáhů, létání 6 sáhů
 • SIL12 (+1)
 • OBR14 (+2)
 • ODL12 (+1)
 • INT10 (+0)
 • MDR10 (+0)
 • CHA11 (+0)
Dovednosti Vnímání +2
Smysly pravdivé vidění 24 sáhů, pasivní Vnímání 12
Jazyky modronština
Nebezpečnost 1 (200 ZK)

Zákonná mysl. Kvadrona nelze přinutit spáchat čin v rozporu s jeho povahou nebo instrukcemi.

Rozpad. Pokud kvadron zemře, jeho tělo se rozpadne na prach a zůstanou po něm jen zbraně a to, co držel nebo měl na sobě.

Akce

Vícenásobný útok. Kvadron zaútočí buď dvakrát pěstí, nebo čtyřikrát krátkým lukem.

Pěst. Útok na blízko zbraní: +3 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Drtivé zranění 3 (1k4 + 1).

Krátký luk. Útok na dálku zbraní: +4 k zásahu, dostřel 16/64 sáhů, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 5 (1k6 + 2).

Pentadron
Střední výtvor, zákonně neutrální
Obranné číslo 16 (přirozená zbroj)
Životy 32 (5k10 + 5)
Rychlost 8 sáhů
 • SIL15 (+2)
 • OBR14 (+2)
 • ODL12 (+1)
 • INT10 (+0)
 • MDR10 (+0)
 • CHA13 (+1)
Dovednosti Vnímání +4
Smysly pravdivé vidění 24 sáhů, pasivní Vnímání 14
Jazyky modronština
Nebezpečnost 2 (450 ZK)

Zákonná mysl. Pentadrona nelze přinutit spáchat čin v rozporu s jeho povahou nebo instrukcemi.

Rozpad. Pokud pentadron zemře, jeho tělo se rozpadne na prach a zůstanou po něm jen zbraně a to, co držel nebo měl na sobě.

Akce

Vícenásobný útok. Pentadron zaútočí pětkrát rukou.

Ruka. Útok na blízko zbraní: +4 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Drtivé zranění 5 (1k6 + 2).

Paralyzující plyn (obnovení 5 – 6). Pentadron vydechne plyn v kuželu 6 sáhů. Každý tvor v této oblasti musí uspět v záchranném hodu na Odolnost se SO 11, jinak bude paralyzovaný 1 minutu. Tvor může zopakovat záchranný hod na konci každého svého tahu a při úspěchu pro něj účinek skončí.