Plazivý pařát

Plazivé pařáty jsou useknuté ruce vrahů oživené černou magií tak, aby mohly dál zabíjet. Kouzelníci a černokněžníci s temnými sklony používají plazivé pařáty ve svých laboratořích jako dodatečné ruce.

Magický původ. Pomocí temných nekromantických rituálů se sváže životní síla vraha s jeho useknutou rukou a oživí ji. Pokud je již duše mrtvého vraha jiným nemrtvým tvorem, byl-li vrah vzkříšen, nebo přešla-li již duše dávno do jiné sféry, rituál selže.

Rituál vyvolaný k tvorbě plazivého pařátu funguje nejlíp s rukou, která byla vrahovi useknuta nedávno. Kvůli tomu liturgici a jejich služebníci navštěvují veřejné popravy, aby získali vhodné ruce, nebo uzavírají dohody s vrahy a mučiteli.

Ovládání tvůrcem. Plazivý pařát se nedá odvrátit, ani se nedá ovládat kouzly, které ovládají nemrtvé. Tyto odporné nestvůry jsou zcela podřízené vůli svého tvůrce, který se může soustředit na pařát ve výhledu a mentálně mu přikazovat každou akci. Pokud tvůrce plazivému pařátu nerozkazuje, pařát plní poslední rozkaz, jak nejlépe umí.

Rozkazy dané plazivému pařátu musí být jednoduché. Nelze mu nařídit, aby vyhledal a zabil konkrétní osobu, protože jeho omezené smysly a inteligence mu brání ve stopování a zvolení konkrétních jedinců. Ale rozkaz k zabití všech tvorů v konkrétní oblasti funguje. Plazivý pařát umí snadno rozpoznat obrysy klíčů a klik a plazit se z místnosti do místnosti při svém slepém vražedném řádění.

Zhoubná inteligence. Plazivý pařát má jen málo rozumu a vzpomínek jedince, jehož kdysi býval živou součástí. Avšak nenávist, žárlivost či chamtivost, které hnaly danou osobu k vraždění, přetrvávají a jsou zvětšeny torzovitým stavem pařátu. Plazivý pařát je ponechán svému osudu a napodobuje a znovu dělá stejné vražedné činy, jaké páchal za života.

Živé pařáty. Je-li plazivý pařát oživen z useknuté ruky ještě stále živého vraha, rituál sváže pařát s vrahovou duší. Ruka oddělená od těla se pak může navrátit ke svému bývalému údu. Její nemrtvé maso sroste s živým předloktím, ze kterého byla ruka useknuta.

Jakmile je vrah zase celý, jedná, jako by mu ruka nikdy nebyla useknuta a jako by se rituál nikdy nestal. Když se plazivý pařát znovu oddělí, živé tělo upadne do kómatu. Zničení plazivého pařátu, když je mimo tělo, zabije i vraha. Ale zabití vraha nemá žádný účinek na plazivý pařát.

Nemrtvá povaha. Plazivý pařát nepotřebuje dýchat, jíst, pít ani spát.

„Určitě by tě zajímalo, co se dá dělat se všemi těmi ostatními částmi vrahů, že?“

— Nekromantka Evangeliza Lavainová

Plazivý pařát
Drobný nemrtvý, neutrální zlo
Obranné číslo 12
Životy 2 (1k4)
Rychlost 4 sáhy, šplhání 4 sáhy
  • SIL13 (+1)
  • OBR14 (+2)
  • ODL11 (+0)
  • INT5 (-3)
  • MDR10 (+0)
  • CHA4 (-3)
Imunity vůči zraněním jedová
Imunity vůči stavům otrávený, únava, zmámený
Smysly mimozrakové vnímání 6 sáhů (mimo tento okruh je slepá), pasivní Vnímání 10
Jazyky rozumí obecné řeči, ale neumí mluvit
Nebezpečnost 0 (10 ZK)

Imunita vůči odvracení. Pařát je imunní vůči účinkům, které odvrací nemrtvé.

Akce

Drápy. Útok na blízko zbraní: +3 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Drtivé zranění 3 (1k4 + 1), nebo sečné zranění (dle pařátovy volby).