Zřící

Stačí jeden letmý pohled na zřícího, aby člověk ocenil jeho hnusnou a nadpozemskou povahu. Tyto agresivní, nenávistné a chamtivé zrůdy odbývají všechny ostatní tvory jako nižší bytosti a pohrávají si s nimi, nebo je ničí, jak se jim zachce.

Elipsoidní tělo zřícího vždy levituje a jeho velké vyboulené oči jsou zasazeny nad širokou, zubatou tlamou, zatímco menší oční stopky, které korunují jeho tělo, se kroutí a obrací, aby si udržely své nepřátele ve výhledu. Když zřící spí, má zavřené své středové oko, ale menší oči ponechává otevřené a ve střehu.

Xenofobní izolacionisté. Nepřáteli se to hemží, nebo v to aspoň každý zřící věří. Zřící jsou přesvědčeni, že ostatní tvorové jim zazlívají jejich brilantnost a magickou moc, dokonce i když ty nižší tvory odbývají jako hrubé a nechutné. Zřící neustále podezřívají ostatní, že proti nim kují pikle, dokonce i když kolem nikdo není.

Pohrdání, které zřící pociťuje k ostatním tvorům, pociťuje i k ostatním zřícím. Každý zřící věří, že jeho forma je ideální, a že každá odchylka od této formy je chyba v rasové čistotě jeho druhu. Fyzický vzhled jednotlivých zřících se velmi liší, čímž je konflikt mezi nimi nevyhnutelný. Někteří zřící jsou chráněni překrývajícími se chitinovými pláty. Někteří mají hladkou kůži. Někteří mají oční stopky, které se kroutí jak chapadla, zatímco jiní mají stopky s klouby jako u korýšů. I nepatrně jinak zbarvená kůže může proměnit dva zřící v celoživotní nepřátele.

Oční tyran. Někteří zřící dokážou usměrnit své xenofobní tendence do strašlivého despotizmu. Místo aby tito výstižně pojmenovaní oční tyrani žili v izolaci, zotročují ostatní tvory a zakládají a řídí rozlehlé říše. Oční tyran si někdy udělá své panství v nebo pod hlavním městem a velí síti agentů, kteří operují v jeho zájmu.

Nepřátelská doupata. Protože odmítají sdílet teritorium s ostatními, většina zřících se stahuje do chladných hor, opuštěných zřícenin a hlubokých jeskyní, kde kují pikle. Doupě zřícího je vytesané rozkladným očním paprskem, s důrazem na svislé chodby spojující na sebe naskládané místnosti. Takové prostředí umožňuje zřícímu se volně pohybovat a navíc brání vetřelcům, aby se snadno plížili kolem. Když vetřelci přece jen vtrhnou dovnitř, výška otevřených stropů zřícímu umožňuje vznést se nahoru a ničit nepřátele na zemi.

Místnosti v doupěti zřícího jsou stejně nepřátelské jako jejich tvůrce a odráží jeho aroganci. Tento tvor ověnčuje místnosti trofejemi z vyhraných soubojů, včetně kousků ostatních zřících, magických předmětů uzmutých mocným protivníkům a zkamenělých dobrodruhů, kteří zděšeně stojí strnulí v jejich poslední chvíli. Zřící posuzuje svou vlastní hodnotu podle získaného majetku a nikdy se ochotně nevzdá svých pokladů.

Doupě zřícího

Centrální doupě zřícího je obvykle velká, prostorná jeskyně s vysokými stropy, kde může bojovat bez obavy ze zabřednutí do boje na blízko. Zřící ve svém doupěti má nebezpečnost 14 (11 500 ZK).

Akce doupěte

Když zřící bojuje uvnitř svého doupěte, může využít okolní magii, aby provedla akce doupěte. Na iniciativu 20 (prohrávající všechny remízy) může zřící provést akci doupěte, která způsobí jeden z následujících účinků:

 • Čtvercová oblast o straně 10 sáhů na zemi do 24 sáhů od zřícího se stane slizká; oblast je těžký terén do iniciativy 20 v příštím kole.
 • Ze zdí do 24 sáhů od zřícího vyrostou uchvacujícími přívěsky do iniciativy 20 v kole po tom příštím. Každý tvor dle zřícího volby, který začíná svůj tah do 2 sáhů od takové zdi, musí uspět v záchranném hodu na Obratnost se SO 15, jinak je uchvácen. Únik vyžaduje úspěšné ověření Síly (Atletiky) nebo Obratnosti (Akrobacie) se SO 15.
 • Na pevném povrchu do 12 sáhů od zřícího se otevře oko. Z tohoto oka vystřelí jeden náhodný oční paprsek zřícího na cíl dle zřícího volby, který zřící vidí. Pak se oko zavře a zmizí.

Zřící nemůže zopakovat účinek, dokud nepoužije všechny, a nemůže použít stejný účinek dvě kola po sobě.

Regionální účinky

Region obsahující doupě zřícího je deformovaný tvorovou nepřirozenou přítomností, což vytvoří jeden či více z následujících účinků:

 • Tvorové do 1 míle od doupěte zřícího mají občas pocit, jako by je někdo sledoval, i když je nikdo nesleduje.
 • Když zřící spí, do 1 míle od doupěte se vyskytnou drobné deformace reality a o 24 hodin později zmizí. Mohou se trochu změnit značky na stěnách jeskyně, může se objevit tajuplná cetka tam, kde nikdy dřív nebyla, sochu může pokrýt neškodný sliz a tak dále. Tyto účinky se vztahují jen na přírodní povrchy a nemagické předměty, které nikdo nedrží a ni nenese.

Pokud zřící umře, tyto účinky odezní během 1k10 dní.

Mrtvolný tyran

Ve vzácných příležitostech může spící mysl zřícího zajít na místa mimo jeho normální šílenství a představit si realitu, ve které existuje po smrti. Když se zřící takových snů chopí, může se přeměnit. Odpadne mu maso a zůstane mrtvolný tyran. Tato nestvůra si uchová lstivost a mnoho z magie, co měla za života, ale pohání ji síla nemrtvosti. Mrtvolný tyran vypadá jako masivní, holá lebka s dírou červeného světla, které svítí v dutém očním důlku. Oční stopky mu odumřely, a tak se nad tímto tvorem vznáší deset přízračných očí, které se rozhlíží všemi směry.

Vražedný despota. Mrtvolní tyrani uplatňují svou moc nad ostatními tvory, jak to dělali, když bývali zřícími. Mimo to schopnost zřícího potlačit magickou energii svým středovým okem ustoupila zlověstnější schopnosti mrtvolného tyrana, která dokáže proměnit bývalé otroky a nepřátele na nemrtvé služebníky.

Zombie, které mrtvolný tyran vytvoří, používá a ruší dle potřeby. Zombie stojí na stráži u vchodů do jeho doupěte nebo střeží jeho pokladnice. Působí jako návnady na pasti nebo jako bojové krmivo. Zaměstnávají pozornost mocných nepřátel, zatímco se mrtvolný tyran přesunuje do správné pozice a připravuje se nepřátele zničit.

Vojska nemrtvých. Mrtvolný tyran, který přijme nemrtvost s potěšením, se stane ničivým strojem. Poháněn touhou po moci a bezpečnosti vyrazí proti osadám humanoidů a pomocí očních paprsků zničí každého tvora, na kterého narazí. Potom vybuduje vojsko nemrtvých. Pokud to nikdo neřeší, za několik týdnů může vyhladit obyvatelstvo velkoměsta a pak upnout své nemrtvé oko na širší dobývání. Jak padá jedna osada za druhou, vojsko zombií mrtvolného tyrana nabývá do ohromujících čísel.

Nemrtvá povaha. Mrtvolný tyran nepotřebuje dýchat, jíst, pít ani spát.

Doupě mrtvolného tyrana

Doupě mrtvolného tyrana je to stejné místo, které obýval jako zřící, ale obsahuje víc smrtících a hnilobných pastí. Mrtvolný tyran ve svém doupěti má nebezpečnost 15 (13 000 ZK).

Akce doupěte

Když mrtvolný tyran bojuje uvnitř svého doupěte, může využít okolní magii, aby provedla akce doupěte. Na iniciativu 20 (prohrávající všechny remízy) může mrtvolný tyran provést akci doupěte, která způsobí jeden z následujících účinků:

 • Čtvercová oblast o straně 10 sáhů na zemi do 24 sáhů od mrtvolného tyrana se pokryje přízračnýma očima a chapadly. Pro tvory kromě mrtvolného tyrana je tato oblast slabě zahalená a těžký terén do iniciativy 20 v příštím kole.
 • Ze zdí vyrostou přízračné přívěsky do iniciativy 20 v kole po tom příštím. Každý tvor, včetně těch v Éterické sféře, který je vůči tyranovi nepřátelský a začíná svůj tah do 2 sáhů od zdi, musí uspět v záchranném hodu na Obratnost se SO 17, jinak je uchvácen. Únik vyžaduje úspěšné ověření Síly (Atletiky) nebo Obratnosti (Akrobacie) se SO 17.
 • Ve vzduchu v bodě do 10 sáhů od tyrana se otevře přízračné oko. Z tohoto oka, které se bere jako éterický zdroj, vystřelí jeden náhodný oční paprsek mrtvolného tyrana na cíl dle tyranovy volby. Pak se oko zavře a zmizí.

Mrtvolný tyran nemůže zopakovat účinek, dokud nepoužije všechny, a nemůže použít stejný účinek dvě kola po sobě.

Regionální účinky

Region obsahující doupě mrtvolného tyrana je deformovaný tvorovou nepřirozenou přítomností, což vytvoří jeden či více z následujících účinků:

 • Tvorové do 1 míle od tyranova doupěte mají občas pocit, jako by je někdo sledoval, i když je nikdo nesleduje.
 • Když si tvor, který je vůči tyranovi nepřátelský a ví o jeho existenci, důkladně odpočine do 1 míle od tyranova doupěte, hoď k20 za onoho tvora. Pokud padne 10 či méně, tvor se stane cílem jednoho náhodného očního paprsku tyrana.

Pokud mrtvolný tyran umře, tyto účinky odezní během 1k10 dní.

„Každý zřící si myslí, že je ztělesněním svého druhu a bojí se jen jediné věci: že by se mohl mýlit.“

— Valkar Železopád, trpasličí mudrc

Zřící
Velká zrůda, zákonné zlo
Obranné číslo 18 (přirozená zbroj)
Životy 180 (19k10 + 76)
Rychlost 0 sáhů, létání 4 sáhy (vznášení se)
 • SIL10 (+0)
 • OBR14 (+2)
 • ODL18 (+4)
 • INT17 (+3)
 • MDR15 (+2)
 • CHA17 (+3)
Záchranné hody Int +8, Mdr +7, Cha +8
Dovednosti Vnímání +12
Imunity vůči stavům ležící
Smysly vidění ve tmě 24 sáhů, pasivní Vnímání 22
Jazyky hlubinština, temnobecná řeč
Nebezpečnost 13 (10 000 ZK)

Antimagický kužel. Středové oko zřícího vytváří oblast antimagie, jako v kouzle antimagické pole, v kuželu 30 sáhů. Na začátku každého svého tahu se zřící rozhodne, jakým směrem chce kužel směrovat a jestli je kužel aktivní. Oblast funguje proti jeho vlastním očním paprskům.

Akce

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +5 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 14 (4k6).

Oční paprsky. Zřící vystřelí tři náhodné magické oční paprsky (při stejném výsledku hoď znovu) a zvolí jeden až tři cíle, které vidí do 24 sáhů od něj.

1. Okouzlující paprsek. Cílový tvor musí uspět v záchranném hodu na Moudrost se SO 16, jinak ho zřící zmámí na 1 hodinu, nebo dokud ho zřící nezraní.

2. Paralyzující paprsek. Cílový tvor musí uspět v záchranném hodu na Odolnost se SO 16, jinak bude paralyzovaný 1 minutu. Cíl může zopakovat záchranný hod na konci každého svého tahu a při úspěchu pro něj účinek skončí.

3. Strašlivý paprsek. Cílový tvor musí uspět v záchranném hodu na Moudrost se SO 16, jinak se vystraší na 1 minutu. Cíl může zopakovat záchranný hod na konci každého svého tahu a při úspěchu pro něj účinek skončí.

4. Zpomalovací paprsek. Cílový tvor si musí hodit záchranný hod na Obratnost se SO 16. Pokud neuspěje, jeho rychlost se sníží na polovinu na 1 minutu. Navíc tvor nemůže provádět reakce a ve svém tahu může provést buď akci, nebo bonusovou akci, ne obojí. Tvor může zopakovat záchranný hod na konci každého svého tahu a při úspěchu pro něj účinek skončí.

5. Vyčerpávací paprsek. Cílový tvor si musí hodit záchranný hod na Odolnost se SO 16. Když neuspěje, utrpí nekrotické zranění 36 (8k8), nebo poloviční zranění při úspěšném záchranném hodu.

6. Telekinetický paprsek. Je-li cílem tvor, musí uspět v záchranném hodu na Sílu se SO 16, jinak s ním zřící pohne až 6 sáhů libovolným směrem. Je zadržený telekinetickým stiskem paprsku do začátku příštího tahu zřícího, nebo dokud se zřící nestane neschopným.

Je-li cílem předmět vážící až 300 liber, který nikdo nedrží ani nenese, je s ním pohnuto až o 6 sáhů libovolným směrem. Zřící může pomocí tohoto paprsku i jemně manipulovat s předměty, například s jednoduchou pomůckou nebo otevřít dveře či nádobu.

7. Uspávací paprsek. Cílový tvor musí uspět v záchranném hodu na Moudrost se SO 17, jinak usne a zůstane v bezvědomí na 1 minutu. Cíl se probudí, utrpí-li zranění, nebo pokud někdo nepoužije akci, aby ho vzbudil. Tento paprsek nijak neúčinkuje na nemrtvé a výtvory.

8. Zkameňující paprsek. Cílový tvor si musí hodit záchranný hod na Obratnost se SO 16. Když tvor neuspěje, začne kamenět a je zadržený. Na konci svého příštího tahu musí záchranný hod zopakovat. Při úspěchu účinek skončí. Když tvor neuspěje, zkamení, dokud není osvobozen pomocí kouzla mocné navrácení nebo jiné magie.

9. Rozkladný paprsek. Je-li cílem tvor, musí uspět v záchranném hodu na Obratnost se SO 16, jinak utrpí silové zranění 45 (10k8). Sníží-li toto zranění životy tvora na 0, jeho tělo se rozpadne na hromádku jemného šedého prachu.

Je-li cílem Velký či menší nemagický předmět nebo výtvor z magické síly, rozloží se bez záchranného hodu. Je-li cílem Obrovský či větší předmět nebo výtvor z magické síly, tento paprsek z něj rozloží krychli o straně 2 sáhy.

10. Smrtící paprsek. Cílový tvor musí uspět v záchranném hodu na Obratnost se SO 16, jinak utrpí nekrotické zranění 55 (10k10). Sníží-li paprsek životy cíle na 0, cíl zemře.

Legendární akce

Zřící může provést 3 legendární akce, přičemž použije níže uvedenou možnost Oční paprsek. Najednou je možné použít jen jednu legendární akci a pouze na konci tahu jiného tvora. Zřící si obnoví utracené legendární akce na začátku svého tahu.

Oční paprsek. Zřící použije jeden náhodný oční paprsek.

„Z temné trhliny ve stropě sestoupil shluk drobných světýlek. Vrhal děsivé světlo na velkou, nepřátelskou lebku, která visela pod nimi.“

— Z deníku Jastuse Dutobrka na jeho výpravě do Podhory

Mrtvolný tyran
Velká zrůda, zákonné zlo
Obranné číslo 19 (přirozená zbroj)
Životy 180 (19k10 + 76)
Rychlost 0 sáhů, létání 4 sáhy (vznášení se)
 • SIL10 (+0)
 • OBR14 (+2)
 • ODL18 (+4)
 • INT19 (+4)
 • MDR15 (+2)
 • CHA19 (+4)
Záchranné hody Sil +5, Odl +7, Int +9, Mdr +7, Cha +9
Dovednosti Vnímání +12
Imunity vůči zraněním jedová
Imunity vůči stavům ležící, otrávený, paralyzovaný, únava, zkamenělý, zmámený
Smysly vidění ve tmě 24 sáhů, pasivní Vnímání 22
Jazyky hlubinština, temnobecná řeč
Nebezpečnost 14 (11 500 ZK)

Kužel negativní energie. Středové oko mrtvolného tyrana vysílá neviditelnou, magickou negativní energii v kuželu 30 sáhů. Na začátku každého svého tahu se tyran rozhodne, jakým směrem chce kužel směrovat a jestli je kužel aktivní.

Tvorové v této oblasti si nemohou obnovit životy. Každý humanoid, který v ní zemře, se stane zombií pod tyranovou kontrolou. Mrtvý humanoid si ponechá své místo v iniciativě a ožije na začátku svého příštího tahu, pokud jeho tělo nebylo zcela zničeno.

Akce

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +5 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 14 (4k6).

Oční paprsky. Mrtvolný tyran vystřelí tři náhodné magické oční paprsky (při stejném výsledku hoď znovu) a zvolí jeden až tři cíle, které vidí do 24 sáhů od něj.

1. Okouzlující paprsek. Cílový tvor musí uspět v záchranném hodu na Moudrost se SO 17, jinak ho tyran zmámí na 1 hodinu, nebo dokud ho tyran nezraní.

2. Paralyzující paprsek. Cílový tvor musí uspět v záchranném hodu na Odolnost se SO 17, jinak bude paralyzovaný 1 minutu. Cíl může zopakovat záchranný hod na konci každého svého tahu a při úspěchu pro něj účinek skončí.

3. Strašlivý paprsek. Cílový tvor musí uspět v záchranném hodu na Moudrost se SO 17, jinak se vystraší na 1 minutu. Cíl může zopakovat záchranný hod na konci každého svého tahu a při úspěchu pro něj účinek skončí.

4. Zpomalovací paprsek. Cílový tvor si musí hodit záchranný hod na Obratnost se SO 17. Pokud neuspěje, jeho rychlost se sníží na polovinu na 1 minutu. Navíc tvor nemůže provádět reakce a ve svém tahu může provést buď akci, nebo bonusovou akci, ne obojí. Tvor může zopakovat záchranný hod na konci každého svého tahu a při úspěchu pro něj účinek skončí.

5. Vyčerpávací paprsek. Cílový tvor si musí hodit záchranný hod na Odolnost se SO 17. Když neuspěje, utrpí nekrotické zranění 36 (8k8), nebo poloviční zranění při úspěšném záchranném hodu.

6. Telekinetický paprsek. Je-li cílem tvor, musí uspět v záchranném hodu na Sílu se SO 17, jinak s ním tyran pohne až 6 sáhů libovolným směrem. Cíl je zadržený telekinetickým stiskem paprsku do začátku příštího tahu tyrana, nebo dokud se tyran nestane neschopným.

Je-li cílem předmět vážící až 300 liber, který nikdo nedrží ani nenese, je s ním pohnuto až o 6 sáhů libovolným směrem. Tyran může pomocí tohoto paprsku i jemně manipulovat s předměty, například s jednoduchou pomůckou nebo otevřít dveře či nádobu.

7. Uspávací paprsek. Cílový tvor musí uspět v záchranném hodu na Moudrost se SO 17, jinak usne a zůstane v bezvědomí na 1 minutu. Cíl se probudí, utrpí-li zranění, nebo pokud někdo nepoužije akci, aby ho vzbudil. Tento paprsek nijak neúčinkuje na nemrtvé a výtvory.

8. Zkameňující paprsek. Cílový tvor si musí hodit záchranný hod na Obratnost se SO 17. Když tvor neuspěje, začne kamenět a je zadržený. Na konci svého příštího tahu musí záchranný hod zopakovat. Při úspěchu účinek skončí. Když tvor neuspěje, zkamení, dokud není osvobozen pomocí kouzla mocné navrácení nebo jiné magie.

9. Rozkladný paprsek. Je-li cílem tvor, musí uspět v záchranném hodu na Obratnost se SO 17, jinak utrpí silové zranění 45 (10k8). Sníží-li toto zranění životy tvora na 0, jeho tělo se rozpadne na hromádku jemného šedého prachu. Je-li cílem Velký či menší nemagický předmět nebo výtvor z magické síly, rozloží se bez záchranného hodu. Je-li cílem Obrovský či větší předmět nebo výtvor z magické síly, tento paprsek z něj rozloží krychli o straně 2 sáhy.

10. Smrtící paprsek. Cílový tvor musí uspět v záchranném hodu na Obratnost se SO 17, jinak utrpí nekrotické zranění 55 (10k10). Sníží-li paprsek životy cíle na 0, cíl zemře.

Legendární akce

Mrtvolný tyran může provést 3 legendární akce, přičemž použije níže uvedenou možnost Oční paprsek. Najednou je možné použít jen jednu legendární akci a pouze na konci tahu jiného tvora. Tyran si obnoví utracené legendární akce na začátku svého tahu.

Oční paprsek. Mrtvolný tyran použije jeden náhodný oční paprsek.

Dohlížeč

Dohlížeč je nižší nemrtvý přivolaný z jiné sféry existence magickým rituálem, jehož suroviny zahrnují čtyři oční stopky zřícího, které magie rituálu spotřebuje. Dohlížeč má čtyři oční stopky, dvě na každé straně jeho čtyři stopy velkého těla s širokým okem uprostřed.

Magičtí strážci. Přivolaný dohlížeč střeží místo nebo poklad dle volby jeho přivolávače 101 let. Nikomu kromě svého přivolávače neumožní vstup do oblasti nebo přístup k předmětu, pokud mu přivolávač nenařídí jinak. Pokud je předmět odcizen nebo se zničí před uplynutím oněch let, přivolaný dohlížeč zmizí. Jinak své místo nikdy neopouští.

Záblesky šílenství. I když dohlížeč umí mluvit, komunikuje hlavně pomocí telepatie. Zatímco je na stráži, je zdvořilý a otevřeně mluví o svých příkazech a přivolávači. Ale dokonce i krátký rozhovor s dohlížečem stačí k tomu, aby odhalil výstřednosti v jeho osobnosti způsobené roky izolace. Může si vymyslet imaginární nepřátele, mluvit o sobě ve třetí osobě či se pokoušet napodobovat hlas svého přivolávače.

Podobně jako každý zřící se dohlížeč pokládá za ztělesnění svého druhu a horlivě nenávidí ostatní dohlížeče. Jestliže se potkají dva dohlížeči, téměř vždy bojují na smrt.

Zbavení služby. Když dohlížeč splní svou službu, je jí zbaven a může si dělat, co chce. Mnozí se usazují v místech, která dříve střežili, zejména pokud jejich přivolávači zemřeli. Když dohlížeč ztratí svůj účel, záblesky šílenství, které se občas projevovaly v průběhu sloužení, se rozbují.

Dohlížeč
Střední zrůda, zákonně neutrální
Obranné číslo 14 (přirozená zbroj)
Životy 39 (6k8 + 12)
Rychlost 0 sáhů, létání 6 sáhů (vznášení se)
 • SIL8 (-1)
 • OBR14 (+2)
 • ODL14 (+2)
 • INT13 (+1)
 • MDR14 (+2)
 • CHA11 (+0)
Dovednosti Vnímání +6
Imunity vůči stavům ležící
Smysly vidění ve tmě 24 sáhů, pasivní Vnímání 16
Jazyky hlubinština, temnobecná řeč, telepatie 24 sáhů
Nebezpečnost 3 (700 ZK)
Akce

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +1 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 2 (1k6 – 1).

Oční paprsky. Dohlížeč vystřelí až dva náhodné magické oční paprsky na jednoho nebo dva tvory, které vidí do 18 sáhů od něj. Každý paprsek může v jednom tahu použít jen jednou.

1. Matoucí paprsek. Cíl musí uspět v záchranném hodu na Moudrost se SO 12, jinak nemůže provádět reakce do konce svého příštího tahu. Ve svém tahu se cíl nemůže pohnout a jako svou akci zaútočí na blízko nebo na dálku na náhodně vybraný cíl v dosahu (dostřelu). Nemůže-li cíl zaútočit, neudělá ve svém tahu nic.

2. Paralyzující paprsek. Cíl musí uspět v záchranném hodu na Odolnost se SO 13, jinak bude paralyzovaný 1 minutu. Cíl může zopakovat záchranný hod na konci každého svého tahu a při úspěchu pro něj účinek skončí.

3. Strašlivý paprsek. Cíl musí uspět v záchranném hodu na Moudrost se SO 13, jinak se vystraší na 1 minutu. Cíl může zopakovat záchranný hod na konci každého svého tahu, s nevýhodou, pokud dohlížeče vidí, a při úspěchu pro něj účinek skončí.

4. Zraňující paprsek. Cíl si musí hodit záchranný hod na Odolnost se SO 13. Když neuspěje, utrpí nekrotické zranění 16 (3k10), nebo poloviční zranění při úspěšném záchranném hodu.

Stvoř jídlo a vodu. Dohlížeč magicky stvoří dostatek jídla a vody, co mu vydrží na 24 hodin.

Reakce

Odvrácení kouzla. Pokud dohlížeč uspěje v záchranném hodu proti kouzlu, nebo ho mine útok kouzlem, může zvolit jiného tvora (včetně sesilatele), kterého vidí do 6 sáhů od sebe. Kouzlo zacílí zvoleného tvora místo dohlížeče. Pokud si kouzlo vyžádalo záchranný hod, zvolený tvor si hodí na svou vlastní záchranu. Pokud kouzlo bylo útok, hod na útok se hodí znovu proti zvolenému tvorovi.