Chuul

Chuulové, přeživší z prastaré aboletí říše, jsou korýši, které aboleti upravili a obdařili vědomím. Řídí se zakořeněnými pokyny svých tvůrců, tak jak to dělají od úsvitu času.

Pravěké relikvie. V pravěkých dobách aboleti vládli rozsáhlé říši, která se rozkládala ve světových oceánech. V těch dnech aboleti používali mocnou magii a ohýbali mysli vznikajících tvorů smrtelné říše. Ale byli poutaní na vodu a mimo ni nemohli prosazovat svou vůli bez služebníků. Proto stvořili chuuly.

Chuulové byli dokonale poslušní a shromažďovali vnímající tvory a magii na příkaz aboletů. Byli navrženi tak, aby ve světě přečkali celé věky a aby jejich velikost a síla narůstaly s každou uplynulou epochou. Když se aboletí říše rozpadla kvůli vzestupu bohů, chuulové byli ponecháni napospas osudu. Avšak tito tvorové dál dělali, co dělali dříve pro abolety. Pomalu shromažďovali humanoidy, sbírali poklady, kupili magii a upevňovali moc.

Neúnavní strážci. Chuulové stále stráží rozvaliny pradávné aboletí říše. Tiše zachovávají epochy staré příkazy. Pověsti a prastaré mapy občas do těchto rozvalin přilákají hledače pokladů, ale odměnou za jejich smělost je jim smrt.

Všechno bohatství, které s sebou tito průzkumníci přinesou, přibude do hromadného pokladu střeženého chuuly. Chuulové umí vycítit magii na dálku. Tento smysl se pojí s jejich vrozenou tendencí zabíjet průzkumníky, brát jim výbavu a pohřbít ji v tajných lokalitách, které aboleti vytyčili před dávnými věky.

Čekající služebníci. I když pradávná aboletí říše dávno padla, psychická pouta mezi abolety a jimi vytvořenými služebníky zůstala netknuta. Chuulové, kteří se setkají s abolety, okamžitě zaujmou své staré role. Takoví chuulové přesměrují svá nutkání do služeb aboletů a jejich zlověstných záměrů.

Chuul
Velká zrůda, chaotické zlo
Obranné číslo 16 (přirozená zbroj)
Životy 93 (11k10 + 33)
Rychlost 6 sáhů, plavání 6 sáhů
  • SIL19 (+4)
  • OBR10 (+0)
  • ODL16 (+3)
  • INT5 (-3)
  • MDR11 (+0)
  • CHA5 (-3)
Dovednosti Vnímání +4
Imunity vůči zraněním jedová
Imunity vůči stavům otrávený
Smysly vidění ve tmě 12 sáhů, pasivní Vnímání 14
Jazyky rozumí hlubinštině, ale neumí mluvit
Nebezpečnost 4 (1 100 ZK)

Obojživelník. Chuul může dýchat vzduch a vodu.

Vnímání magie. Chuul vnímá magii do 24 sáhů od sebe. Tento rys jinak funguje jako kouzlo najdi magii, ale sám o sobě není magický.

Akce

Vícenásobný útok. Chuul zaútočí dvakrát klepetem. Pokud chuul uchvacuje tvora, může také jednou použít chapadla.

Klepeto. Útok na blízko zbraní: +6 k zásahu, dosah 2 sáhy, jeden cíl. Zásah: Drtivé zranění 11 (2k6 + 4). Cíl je uchvácený (SO úniku je 14), je-li to Velký či menší tvor a pokud chuul nemá uchvácené další dva tvory.

Chapadla. Jeden tvor uchvácený chuulem musí uspět v záchranném hodu na Odolnost se SO 13, jinak se otráví na 1 minutu. Dokud toto otrávení neskončí, cíl je paralyzovaný. Cíl může zopakovat záchranný hod na konci každého svého tahu a při úspěchu pro něj účinek skončí.