Hydra

Hydra je plazovitý postrach s krokodýlím tělem a několika hlavami na dlouhých, hadovitých krcích. I když se její hlavy dají useknout, rychle jí magicky znovu narostou. Typický exemplář má pět hlav.

Za úsvitu času Tiamat, Královna zlých draků, zabila konkurenční dračí bohyni jménem Lernaea a rozlila její krev po mnohovesmíru. Z každé kapky, která dopadla na svět, se zrodila několikahlavá hydra, jíž sžíral hlad stejně moc, jako nenávist padlé bohyně. Jsou známy případy, kdy velcí šampioni testují svou odvahu proti těmto hrůzostrašným tvorům.

Věčný hlad. Hydra, žravá a nenasytná nestvůra, kouše a trhá svou kořist při zuřivém krmení. Když hydra vyčistí teritorium od jídla, a zažene tvory, kteří jsou dostatečně chytří, aby se jí vyhnuli, jde hledat jídlo jinam. Její hlad je tak velký, že když nemá co jíst, může se obrátit sama proti sobě. Její hlavy útočí jedna na druhou a tvor požírá sám sebe.

Otužilí vodní obyvatelé. Hydry jsou přirození plavci, obyvatelé řek a břehů jezer, oceánských mělčin a bažin. Hydra jen málokdy potřebuje útočiště před živly, a tak obvykle nemá doupě. Jen v chladnějších podnebích jsou hydry nuceny uchýlit se do jeskyní a zřícenin.

Když hydra spí, nejméně jedna z jejích hlav zůstává vzhůru a stráží, takže je těžké tohoto tvora překvapit.

Hydra
Obrovská obluda, bez přesvědčení
Obranné číslo 15 (přirozená zbroj)
Životy 172 (15k12 + 75)
Rychlost 6 sáhů, plavání 6 sáhů
  • SIL20 (+5)
  • OBR12 (+1)
  • ODL20 (+5)
  • INT2 (-4)
  • MDR10 (+0)
  • CHA7 (-2)
Dovednosti Vnímání +6
Smysly vidění ve tmě 12 sáhů, pasivní Vnímání 16
Jazyky
Nebezpečnost 8 (3 900 ZK)

Zadržení dechu. Hydra umí zadržet dech na 1 hodinu.

Mnohohlavost. Hydra má pět hlav. Když má víc než jednu hlavu, má výhodu k záchranným hodům proti hluchotě, ochromení, slepotě, upadnutí do bezvědomí, vystrašení a zmámení.

Kdykoliv hydra utrpí zranění 25 či více v jednom tahu, jedna z jejích hlav umře. Umřou-li všechny, hydra zemře.

Na konci jejího tahu jí narostou dvě hlavy za každou z odumřelých hlav od posledního tahu, pokud od jejího posledního tahu neutrpěla ohnivé zranění. Za každou znovu narostlou hlavu tímto způsobem si hydra obnoví 10 životů.

Reaktivní hlavy. Za každou hlavu, o kterou má hydra víc než jednu, má dodatečnou reakci, kterou ale může použít jen k příležitostným útokům.

Bdělá. Zatímco hydra spí, aspoň jedna z jejích hlav je vzhůru.

Akce

Vícenásobný útok. Hydra zaútočí kousnutím tolikrát, kolik má hlav.

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +8 k zásahu, dosah 2 sáhy, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 10 (1k10 + 5).