Rzivý netvor

Většina trpaslíků by raději čelila četě orků než se střetla s jediným rzivým netvorem. Tito podivní, obvykle poslušní tvorové korodují železné kovy a pak zhltnou rez, který vytvoří. Kvůli tomu zničili zbroje, štíty a zbraně nesčetně dobrodruhů.

Tělo rzivého netvora je pokryto tlustou, hrudkovitou zbrojí, jeho dlouhý ocas končí kostnatým výčnělkem a z jeho hmyzí hlavy vychází dvě pernatá tykadla.

Podzemní mrchožrouti. Rziví netvoři se potulují podzemními chodbami a hledají železné kovy, například železo, ocel, adamantin a mitril, aby ho sežrali. Ignorují tvory, kteří nenesou nic kovového, ale vůči těm, kteří mají kovové zbraně a zbroje, mohou být agresivní. Rzivý netvor cítí svou potravu už z dálky. Okamžitě běží ke zdroji pachu, aby předmět zkorodoval a pozřel.

Rzivému netvorovi nezáleží, jestli rez, kterou požírá, pochází z meče nebo hrotu ratišťové zbraně. Dobrodruzi mohou odvrátit tvora tím, že upustí kovový předmět za sebe.

Podzemní poutníci. Rziví netvoři se málokdy vyskytují ve velkých počtech. Raději loví sami nebo v menších skupinkách. Toulají se tunely, z jeskyně do jeskyně neúnavně hledají železné kovy k pozření. Jejich toulání je často přivádí do kontaktu s obyvateli Temných říší, kterým se zdají neškodní a nechutní. Proto lze rzivé netvory nalézt v těsné blízkosti jiných podzemních nestvůr. Pokud jsou dobře živeni a dobře je o ně postaráno, mohou se z nich stát přátelští společníci nebo mazlíčci.

„Zhumploval ňa kladivo i sekyru. Toho dňa vyzkúšal moju víru.“

— Silný Hromokameň, trpasličí paladin Dumathoina

Rzivý netvor
Střední obluda, bez přesvědčení
Obranné číslo 14 (přirozená zbroj)
Životy 27 (5k8 + 5)
Rychlost 8 sáhů
  • SIL13 (+1)
  • OBR12 (+1)
  • ODL13 (+1)
  • INT2 (-4)
  • MDR13 (+1)
  • CHA6 (-2)
Smysly vidění ve tmě 12 sáhů, pasivní Vnímání 11
Jazyky
Nebezpečnost 1/2 (100 ZK)

Železný čich. Rzivý netvor umí čichem přesně určit polohu železného kovu do 6 sáhů od sebe.

Rezivění kovu. Každá nemagická zbraň z kovu, která zasáhne rzivého netvora, zkoroduje. Po způsobení zranění zbraň utrpí kumulativní postih –1 k hodům na zranění. Naroste-li postih na –5, zbraň se zničí. Nemagické střelivo z kovu, které zasáhne rzivého netvora, se po způsobení zranění zničí.

Akce

Kousnutí. Útok na blízko zbraní: +3 k zásahu, dosah 1 sáh, jeden cíl. Zásah: Bodné zranění 5 (1k8 + 1).

Tykadla. Rzivý netvor zkoroduje železný předmět, který vidí do 1 sáhu od sebe. Pokud předmět nikdo nedrží ani nenese, dotyk zničí 1 stopu krychlovou z něj. Pokud předmět někdo drží nebo nese, tak daný tvor si hodí záchranný hod na Obratnost se SO 11, aby se vyhnul dotyku rzivého netvora.

Je-li dotčeným předmětem kovová zbroj či kovový štít, který někdo drží nebo nese, tak utrpí trvalý a kumulativní postih –1 k OČ, které poskytuje. Zbroj, jejíž OČ se sníží na 10, nebo štít, jehož bonus klesne na +0, se zničí. Je-li dotčeným předmětem kovová zbraň, tak zrezaví, jak je popsáno v rysu Rezivění kovu.